OSP Koźminek

OSP Koźminek powstała w roku 1900 i od samego początku miała ogromny wpływ na życie społeczne Koźminka i okolic. Dziś jest jedną z najlepiej rozwijających się OSP w powiecie kaliskim, która przede wszystkim bierze czynny udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych, ale także dba o kulturę i rozwój społeczności lokalnej.

OSP od 1995 r. znajduje się w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a o jej ogromnym potencjale bojowym świadczy włączenie w roku 2008 do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Znamienny jest fakt, iż w tym samym roku koźmineccy ochotnicy wyjeżdżali do około 60 różnego typu zdarzeń, także poza teren gminy. W większości były to wyjazdy do pożarów zboża, lasu i zabudowań gospodarczych. Taka specyfika działań jest uwarunkowana typowo rolniczym charakterem gminy. Użytki rolne zajmują 85% jej powierzchni, natomiast lasy 9,9%.

Do największych zdarzeń, w których uczestniczyła zaliczyć można pożary:

  • 14 ha zboża w miejscowości Dębsko Kolonia w roku 2005, gdzie ze względu na problemy z zaopatrzeniem w wodę, w działaniach uczestniczyła cysterna z JRG 1 w Kaliszu,
  • 10 ha zboża w miejscowości Dębsko w roku 2008, gdzie do pożaru zadysponowano nawet jednostkę gminy Żelazków – OSP Skarszew nie będącą w KSRG lecz posiadającą samochód GCBA,
  • 3 ha lasu w miejscowości Krzyżówki w br., gdzie w działaniach pomagał samolot gaśniczy Dromader.

OSP Koźminek posiada selektywne powiadamianie o zdarzeniu, wraz z terminalem do wysyłania sms-ów DTG-53.

Na wyposażeniu OSP znajdują się dwa średnie samochody gaśnicze: GBA 2,5/16 Star/Man oraz GBAM 2,5/16 Star 266. Bardzo ważnym elementem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej jest współpraca z młodzieżą. Dzięki pracy na jej rzecz zdobywa ona nowe umiejętności i wykazuje się swoimi pomysłami. Młodzież uczestniczy w życiu codziennym straży, dbając o sprzęt i porządek w remizie.

Przejawem współpracy z młodzieżą są przede wszystkim Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. To właśnie członkowie tych drużyn biorą czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych poświęcając swój cenny czas i trenując, aby zająć jak najlepsze miejsce. Efektem współpracy pomiędzy młodzieżą, a OSP jest III miejsce na zawodach powiatowych w Kamieniu w roku 2008. Jednak nie tylko zawody są częścią spajającą młodzież z Ochotniczą Strażą Pożarną. Od początku 2009 roku działa strona internetowa koźmineckiej straży pożarnej, gdzie każdy może zobaczyć działalność ochotników z Koźminka. Redakcję tego serwisu tworzą ludzie młodzi i niezwykle kreatywni, którzy poświęcają wiele swojego czasu, nie czerpiąc przy tym żadnych korzyści materialnych. Sukces tej strony jest ogromny. Już w pierwszych miesiącach stronę odwiedziło tysiące osób. Można tutaj znaleźć informacje również z  Koźminka i gminy.

OSP organizuje co roku wycieczki dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nagrodę za ich trud włożony w przygotowanie do zawodów sportowo pożarniczych. Dzięki temu młodzież może poznać wiele ciekawych miejsc, a także odpocząć, np. pływając na basenie.

Ochotnicy uczestniczą również festynach młodzieżowych organizowanych np. z okazji Dnia Dziecka. To właśnie wtedy dzieci mogą zobaczyć i poznać sprzęt ratowniczo–gaśniczy.

Także młodzież z OSP Koźminek bierze czynny udział w pokazach ratowniczo-gaśniczych. Przykładem niech będą pokazy ratownictwa drogowego nad jeziorem w Murowańcu, gdzie, co roku organizowany jest festyn „bezpieczne wakacje.”

OSP współpracuje z klubem „Gminna Organizacja Sportu - Zieloni Koźminek”, a także UKS Koźminianka. Często bierze udział w zabezpieczaniu medycznym imprez sportowych. Wzorowo układa się współpraca z Komendą Powiatową PSP w Kaliszu.

Dzięki młodemu zarządowi OSP cały czas się rozwija i jest jedną z najważniejszych organizacji społecznych na terenie gminy.