Opinie prawne

Wykaz opinii prawnych do ściągnięcia:

 1. Możliwość uzyskania statusu organizacji użytku publicznego przez Oddział Związku.plik pdf
 2. Obowiązek uiszczania opłat na rzecz ZAiKS przez OSP w przypadku wynajmowania strażnic na urządzanie imprez, podczas których są wykonywane (odtwarzane) utwory chronione prawem autorskim.plik pdf
 3. Cele, na które możliwe jest wydatkowanie przychodów osiągniętych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o przepis art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.plik pdf
 4. Możliwość prowadzenia rachunków bankowych przez Oddziały Wojewódzkie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na cele związane z działalnością pożytku publicznego.plik pdf
 5. Stawka podatku od towarów i usług w przypadku zestawów ratownictwa medycznego R-1.plik pdf
 6. Prawo Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do ustalenia wzorów pieczęci imiennych dla członków władz Ochotniczych Straży Pożarnych.plik pdf
 7. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sprawowany przez organy administracyjne.plik pdf
 8. Możliwość nadania oddziałowi Związku imienia.plik pdf
 9. Możliwości bycia członkami zarządów oddziałów ZOSP RP przez osoby pełniące funkcje publiczne .plik pdf
 10. Stosowanie w praktyce normy PN-EN 443:2008 plik pdf
 11. Szkolenie członków OSP w zakresie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP) plik pdf
 12. Obowiązki pracodawcy w zakresie zwolnienia członka OSP z pracy plik pdf
 13. Możliwość łączenia funkcji radnego rady gminy z członkowstwem we władzach OSP. plik pdf