Odprawa drużyn OSP przed Olimpiadą CTIF i obrady Prezydium Krajowego Kolegium Sędziów

4 grudnia br. miała miejsce pierwsza odprawa z drużynami OSP, które będą reprezentowały nasz kraj w Międzynarodowej Olimpiadzie CTIF w lipcu 2022 r. w Celje w Słowenii. Drużyny wywalczyły sobie prawo reprezentacji podczas startu w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych CTIF, które miały miejsce w sierpniu w Koninie http://www.zosprp.pl/?q=content/konin-ogolnopolskie-zawody-sportowopozarnicze-ctif-2021 .

Odprawa odbyła się w trybie wideokonferencji i udział w niej wzięły wszystkie drużyny OSP. Prezentacji miejsca i wszystkich zasad organizacyjnych określonych przez organizatorów dokonała dh Weronika Szulc - Wiceprzewodnicząca Komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP, natomiast kwestie regulaminowe przedstawili sędziowie, którzy zostali przeszkoleni i będą sędziowali na Olimpiadzie w Słowenii. Była to pierwsza ale nie ostatnia odprawa z kierownikami i trenerami drużyn, gdyż przed nami kilka miesięcy solidnych przygotowań, dochowania terminów i obowiązków zgłoszeniowych, jak również wiele kwestii finansowych i organizacyjnych.

W odprawie uczestniczyli również członkowie Prezydium Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP, któremu przewodzi dh Marek Duda. W trakcie posiedzenia, które odbyło się w formie stacjonarnej w Domu Strażaka w Warszawie poza sprawami związanymi z przygotowaniem drużyn do startu w Olimpiadzie CTIF omawiano sprawy związane z zawodami strażackimi. Jednym z ważnych tematów było dokonanie analizy sytuacji związanej z występującą pandemią COVID-19 i jej bezpośredniego wpływu na terminy przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych oraz uporządkowania i aktualizacji kalendarza zawodów strażackich. Członkowie Prezydium przygotowali propozycję stanowiska w tej sprawie, które w najbliższym czasie zostanie podane do wiadomości. Kalendarz przeprowadzanych zawodów i ich eliminacji w ostatnich dwóch latach został zachwiany z powodu pandemii COVID-19. Jednak zawody strażackie to ważny i niezbędny element strażackiego życia, zarówno w kwestii przygotowania się do udziału w działaniach ratowniczych jak i dbania o kondycję fizyczna oraz integrację strażackiego środowiska.

Poczyniono również kilka planów na najbliższy czas w ramach Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP związanych z potrzebą np. większej promocji i zainteresowania rozgrywaniem tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych wg regulaminu CTIF częściej niż raz na 4 lata, więc już niedługo zaproponujemy zasady rozgrywania Strażackiej Ligi CTIF. Mamy również nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zaprosić także do udziału w Webinarium poświęconemu właśnie organizacji i pracy kolegiów oraz organizacji zawodów strażackich.

Teresa Tiszbierek
Przewodnicząca Komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP