Obradował XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

9 września 2017 r. w Warszawie w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obradował XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

W zjeździe wzięło udział 159 spośród 165 uprawnionych do głosowania delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju.

Listy do uczestników Zjazdu skierowali Prezydent RP, Pan Andrzej Duda oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak

W Zjeździe uczestniczyli licznie zgromadzeni parlamentarzyści, Marszałkowie województw, Pan Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP, Pan Jerzy Owsiak - Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, członkowie ustępujących władz oraz przedstawiciele organizacji współpracujących ze Związkiem

Gośćmi Zjazdu byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Związków Straży Pożarnych z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier i Chorwacji i z Panem Ante Sanaderem - Wiceprezydentem CTIF na czele.

Zjazdowi przewodniczyli druhowie delegaci Janusz Konieczny z województwa podkarpackiego i Bolesław Gradziński z województwa świętokrzyskiego.

W trakcie Zjazdu, odznaczeniami i listami Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP zostało wyróżnionych 18 Ochotniczych Straży Pożarnych, szczególnie zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, w tym sierpniowych nawałnic na terenie północnej Polski (lista poniżej galerii).

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium Zarządowi Głównego Związku za kadencję 2012-2017.

Zjazd zatwierdził 66-osobowy Zarząd Główny w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich Zarządów Oddziałów Wojewódzkich oraz organizacji i instytucji współpracujących ze Związkiem.

Zarząd Główny na funkcję Prezesa wybrał druha Waldemara Pawlaka – przedstawiciela OSP Pacyna pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Wybrano 22-osobowe Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, a na funkcję wiceprezesów wybrani zostali:

- druh Zdzisław Dąbrowski – woj. kujawsko-pomorskie
- druh Marian Starownik – woj. lubelskie
- druh Wiesław Leśniakiewicz – woj. mazowieckie
- druhna Teresa Tiszbierek - woj. opolskie
- druh Janusz Konieczny – woj. podkarpackie
- druh Zbigniew Meres – woj. śląskie
- druh Stefan Mikołajczak – woj. wielkopolskie

Główna Komisja Rewizyjna na funkcję Przewodniczącego wybrała ponownie druha Mariana Mikołajczyka z woj. kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczącym Głównego Sądu Honorowego został druh Marek Adam Komorowski z woj. podlaskiego.

Zjazd przyjął Uchwałę Programową na lata 2017-2022, w której zawarte zostały kierunki działania organizacji oraz zobowiązał Zarząd Główny Związku OSP RP do podjęcia prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pod nazwą „Florian 2050

Więcej informacji z przebiegu Zjazdu zostanie podanych w najbliższym czasie…

Adam Nowak
Członek Prezydium
Zarządu Głównego ZOSP RP

Zdj. Redakcja "Strażak"

 

WYRÓŻNIENIA DLA

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
ZA SZCZEGÓLNY UDZIAŁ W LIKWIDACJI SKUTKÓW WICHURY

W SIERPNIU 2017 ROKU

 

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP uchwałą nr 302/45/2017 z dnia 30.08.2017 r. przyznało najwyższe odznaczenie Związku - Złoty Znak Związku OSP RP następującym Ochotniczym Strażom Pożarnym:

OSP Mąkowarsko, gm. Koronowo – Złoty Znak Związku,
OSP Sulęczyno, gm. Sulęczyno – Złoty Znak Związku.

 

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP uchwałą nr 303/45/2017 z dnia 30.08.2017 r. przyznało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza niżej wymienionym Ochotniczym Strażom Pożarnym:

OSP Brusy, gm. Brusy – Medal Honorowy im. B. Chomicza,
OSP Charzykowy, gm. Chojnice – Medal Honorowy im. B. Chomicza,
OSP Dziemiany, gm. Dziemiany - Medal Honorowy im. B. Chomicza,
OSP Gostycyn, gmina Gostycyn – Medal Honorowy im. B. Chomicza,
OSP Pępowo, gm. Pępowo - Medal Honorowy im. B. Chomicza,
OSP Rogowo, pow. żniński – Medal Honorowy im. B. Chomicza,
OSP Szubin, gmina Szubin – Medal Honorowy im. B. Chomicza,
OSP Żerków, gm. Żerków - Medal Honorowy im. B. Chomicza.

 

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP uchwałą nr 304/45/2017 z dnia 30.08.2017 r. przyznało Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” następującym Ochotniczym Strażom Pożarnym:

ZŁOTY:

OSP Krzykosy, gm. Krzykosy - Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

SREBRNY:

OSP Jarogniewice, gm. Zielona Góra – Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa,
OSP Lipusz, gm. Lipusz – Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”,
OSP Ludwinów, gm. Żerków - Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”,
OSP Mieleszyn, gm. Mieleszyn - Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”,
OSP Parchowo, gm. Parchowo – Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”,
OSP Żydowo, gm. Czerniejewo - Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.

 

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dyplomem uznania wyróżnił:

OSP Więcbork gm. Więcbork