Obchody Narodowego Święta Niepodległości połączone z akcją sadzenia Dębu Wolności w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym

Obchody Narodowego Święta Niepodległości połączone z akcją sadzenia Dębu Wolności w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym

Był taki bolesny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na 123 lata utraciła niepodległość. Zaborcy – trzy mocarstwa: Rosja, Prusy i Austria podzielili między siebie polską ziemię, a Polakom chcieli narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię.

Nasz naród dzielnie stawał w obronie najcenniejszych wartości i nigdy się nie poddawał. Gdy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, ożywiły się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Społeczeństwo polskie przeżywając olbrzymią tragedię, podzielone zostało na dwa wojujące obozy i zmuszone do prowadzenia bratobójczej walki. Żołnierze legionowi pod wodzą Józefa Piłsudskiego wyruszyli z Krakowa do Królestwa aby walczyć z Rosjanami. 11 XI 1918 roku Józef Piłsudski jako naczelnik Państwa przejął władzę w odrodzonej Polsce i rozpoczął odbudowywanie państwa polskiego po prawie 150 latach zaborów. Polska była krajem niepodległym. Cały naród ogarnęła radość, spełniły się marzenia pokoleń. Jednak bardzo krótko cieszyliśmy się wolnością – nadszedł 1 września 1939 roku i prawie sześć lat okupacji. Po II wojnie światowej nasz naród nie mógł się cieszyć upragnioną wolnością. Wreszcie nadszedł rok 1989, runęły mury – przypomniała o tym jedna z uczennic śpiewając: ,,A mury runą, runą …”.  Nastąpiła demokracja, wolne wybory, wolność. Poczuliśmy się  nareszcie Polakami.

Co roku dzień 11 listopada jest dla społeczności Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym niezwykłym świętem, a zarazem manifestacją patriotyczną. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości 7 listopada 2014 roku  zostały połączone z wyjątkowym, historycznym wydarzeniem, jakim było zasadzenie Dębu Wolności przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bączalu Dolnym. Jest to wspólna inicjatywa Lasów Państwowych i Kancelarii Prezydenta, a patronuje tej akcji Prezydent Bronisław Komorowski. Z tej okazji naszą szkołę zaszczycili swoją obecnością: Zenon Szura – Wójt  Gminy Skołyszyn, mł.bryg. Bogdan Ziemba – Zastępca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Józef Nabożny – Leśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce Leśnictwo Lisów, Krzysztof Bylinowski – Prezes OSP w Jabłonicy, Krzysztof Sarnecki – Prezes OSP w Bączalu Dolnym, Łukasz Smaś – Prezes OSP w Bączalu Górnym, Leszek Grzywacz – Naczelnik OSP w Bączalu Dolnym oraz poczty sztandarowe OSP w Bączalu Dolnym i Górnym. Pani dyrektor mgr Izabela Maduzia w swoim przemówieniu podkreśliła ogromną wartość wolności oraz radość z niepodległego państwa, ze zwycięstwa solidarności i demokracji, z wielkich przemian ustrojowych naszych ojców i dziadów. Obchodzone w tym roku 25 – lecie wolności to okazja do podsumowań i refleksji. Uczniowie ZSP w Bączalu Dolnym przygotowali montaż słowno – muzyczny dotyczący tragicznych rozdziałów polskiej historii. Zabrzmiały pieśni legionowe i patriotyczne, a chłopcy z kl. IG i IIG wykonali elementy marszu w rytm słów ,,Legiony to żołnierska nuta …” Uroczysta akademia była swego rodzaju lekcją historii i patriotyzmu, która wywarła ogromne wzruszenie na zaproszonych gościach. Podkreślił to zarówno Wójt Gminy Zenon Szura w swoim wystąpieniu oraz Krzysztof Bylinowski – Prezes OSP Jabłonica, który z upoważnienia Prezesa ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisława Święch, przekazał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Program artystyczny stanowił z jednej strony wyprawę w przeszłość, a z drugiej skłonił do refleksji nad rolą i znaczeniem tak ważnych wydarzeń dotyczących historii Polski.

Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła gości i delegację harcerzy na szkolne podwórko, by uwieńczyć obchody dzisiejszego święta zasadzeniem Dębu Wolności. Drzewa, które uważa się za symbol siły, trwania i tradycji. To niezwykłe, piękne  pomniki, bo pomniki żywe. Akcja sadzenia Dębów Wolności upamiętnia 25 rocznicę odzyskania przez Polskę wolności w historycznych wyborach 4 czerwca 1989 roku oraz demokratyczne przemiany w naszym kraju i na świecie. Tegoroczna inicjatywa nawiązuje do pięknej tradycji naszych przodków oraz życzenia, by Rzeczpospolita wzrastała i nabierała mocy, tak jak te wspaniałe drzewa.

Opracowała Maria Kozioł