Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Zakończył się proces legislacyjny zmiany zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 11 czerwca 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Ustawa wprowadza nowe świadczenie - rekompensatę, która przysługuje członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu zaistniałym w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach za okres niezdolności do pracy, za który nie zachowali oni prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymali zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Wysokość rekompensaty została ustalona w sposób ryczałtowy tj. wynosi ona 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmienione przepisy ustawy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

W imieniu władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich strażaków ochotniczych straży pożarnych chcieliśmy podziękować Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej z druhem Janem Dzikiem naczelnikiem OSP Ustronie Morskie na czele za inicjatywę zmiany obowiązujących niedoskonałych przepisów.

W wyniku zapoczątkowanej przez strażaków z OSP Ustronie Morskie akcji w całej Polsce zebrano ponad 100 tys. podpisów pod społeczna inicjatywą ustawodawczą. Podpisy wraz z projektem zmiany ustawy poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych trafiły do Sejmu i projekt zmiany ustawy był procedowany jako inicjatywa poselska, co dało możliwość przyśpieszenia procedury ustawodawczej. Posłem sprawozdawcą była Pani Poseł Krystyna Ozga. Sejm jak i Senat przyjęły propozycję zmiany ustawy a Prezydent RP podpisał znowelizowaną ustawę, a tym samym proces legislacyjny został pozytywnie zakończony.