Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Parku Naukowo-Technologicznym przy
ul Dobrzańskiego w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego w ramach projektu partnerskiego pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP”, realizowanego z zadania Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

 • Krzysztof Hetman – europoseł,
 • Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,
 • Marian Starownik – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,
 • st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
 • nadbryg w st. spoczynku Tadeusz Milewski ,
 • Burmistrzowie i Wójtowie gmin, które otrzymały nowe samochody,
 • Członkowie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,
 • Prezesi Oddziałów Powiatowych i Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych które otrzymały nowe samochody,
 • oraz wielu innych gości zaproszonych na uroczystość.

Dzięki projektowi zakupiono 43 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym
39 średnich i 4 ciężkie. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.

Zakupy były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 oraz środków samorządów gmin.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia za aktywną działalność społeczną na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego oraz w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku i osób zaangażowanych w realizację projektu.

Zakończeniem uroczystości było spotkanie opłatkowe.

Opracowali: Agnieszka Prokopowicz, Dariusz Gawlik - OW ZOSP RP w Lublinie

Zdjęcia: Wiktor Jakubczyk, Dariusz Gawlik, - OW ZOSP RP w Lublinie