Nekrolog

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 listopada 2020 roku

tragicznie zmarł w trakcie alarmowania

śp. druh Łukasz Śmieszkoł

Czynny oddany strażak, Sekretarz Zarządu OSP Krasiejów

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego i strażakom

składają

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak oraz członkowie władz Związku