Nekrolog

8 września 2020 roku zmarł

ś.p. druh Tadeusz Wołosiński

Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w latach 2007-2012,
członek Zarządu i Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku,
wieloletni Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Siemiatyczach,
oraz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Drohiczynie oraz OSP Drohiczyn.

10 czerwca 1999 roku w imieniu wszystkich polskich strażaków składał dar ołtarza
podczas celebry w Drohiczynie na ręce Papieża Jana Pawła II.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego

w imieniu władz Związku składa
Prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 września o godz. 14.00 w Katedrze Drohiczyńskiej.
Następnie ciało zmarłego zostanie pochowane na cmentarzu w Drohiczynie.