Najistotniejsze uregulowania prawne istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej w okresie epidemii