Najistotniejsze uregulowania prawne istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej w okresie epidemii

Poniżej przedstawiamy istotne przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 347 ze zm.) z punktu widzenia organizacji pozarządowej, z punktu widzenia przedsiębiorcy, w zakresie ubezpieczeń społecznych,

Istotne przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r.z punktu widzenia organizacji pozarządowej.
Istotne przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r.z punktu widzenia przedsiębiorcy.
Istotne przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r.w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Informacje przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
06 kwietnia 2020r.