MSWiA zatwierdziło tryb i zasady udzielania dotacji w 2019 roku dla ochotniczych straży pożarnych niewłączonych do KSRG