Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Zalesie Śląskie laureatką VII Konkursu "Najlepsi z Najlepszych"

Wyniki VII Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna

Do konkursu zgłoszono 29 prac dokumentujących działalność MDP w 2015 r. z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego.

Jury, w skład którego weszli członkowie Komisji ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP oraz opiekunowie MDP - laureaci Konkursu z poprzednich lat, w wyniku analizy przesłanych materiałów za wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą uznało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Zalesie Śląskie, woj. opolskie, a za najlepszego Opiekuna Fabiana Rosłego.

Ponadto Jury wyróżniło:

- Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Kuków, woj. małopolskie
  Opiekunowie: Kamil Miklusiak, Grzegorz Miklusiak
- Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Biertułtowy, woj. śląskie
  Opiekun: Łukasz Materzok

Serdecznie gratulujemy!