Konkurs plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom" w Warszawie

23 stycznia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa-Radość odbyło się podsumowanie pierwszych po wieloletniej przerwie warszawskich eliminacji powiatowych ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.  Organizatorem imprezy był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Warszawie. Młodzież z OSP Radość pełniła rolę gospodarzy.

Poziom dostarczonych prac był wysoki.  Komisja konkursowa pod przewodnictwem dh Waldemara Kałużyńskiego miała trudne zadanie wybrania najlepszych spośród ponad 130 nadesłanych prac. Zwycięzcami warszawskich eliminacji zostali:

W grupie przedszkoli  - Maciej Madziar z Niepublicznego Przedszkola „Robuś” w Starej Miłośnie.

W grupie klas 0 - Marysia Rytarowska ze Szkoły Podstawowej nr 105 w Miedzeszynie.

W grupie klas I – III -  Małgorzata Sędek ze Szkoły Podstawowej nr 124 w Falenicy.

W grupie klas IV – VI -  Karina Jędrak ze Szkoły Podstawowej nr 124 w Falenicy.

W grupie gimnazjów -  Justyna Kozłowska z Gimnazjum nr 103 w Wawrze.

Prace zwycięzców oraz pozostałych laureatów zostały zakwalifikowane do eliminacji szczebla wojewódzkiego. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a autorzy prac nienagrodzonych -  niewielkie upominki.

Nagrody specjalne za największą liczbę nagrodzonych prac otrzymały: Przedszkole „Robuś” (Misia-strażaka) i Szkoła Podstawowa nr 124 (statuetkę strażaka). Specjalną nagrodę (model samochodu strażackiego) otrzymał także mł. bryg. Andrzej Wieteska z PSP za wielkie zaangażowanie w organizację konkursu.

Nagrody i upominki ufundowali sponsorzy: Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w dzielnicy Wawer, Dräger Safety Polska sp. z o.o., Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA, MSA Safety sp. z o.o., Polfa Warszawa S.A., Sperian Protection Respiratory Polska sp. z o.o.

W uroczystości uczestniczyli m.in.:

  • Prezes ZOP Związku OSP RP w W-wie - Andrzej Klimm
  • Dowódca JRGPSP nr 12 W-wa Radość - mł. bryg. Andrzej Wieteska

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Warszawa Ursus zaprezentowała zebranym pokaz pierwszej pomocy.

Zdj. dh Kamil Strzelecki, OSP Warszawa-Ursynów