Konkurs fotograficzny "Powódź 2010"

Szanowne Druhny i Druhowie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym konkursie fotograficznym „Powódź 2010”. Jeżeli posiadacie zdjęcia lub filmy z powodzi, która miała miejsce w ubiegłym roku, prześlijcie je do nas.

Konkurs składa się z dwóch niezależnych kategorii – zdjęć i filmów. Obie te kategorie będą oddzielnie oceniane i nagradzane. Nagrodami będą bony na zakup sprzętu strażackiego. Sami wybieracie swoją nagrodę. Główne nagrody w obu kategoriach są równowartością 4 000 zł.

Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Podczas rejestracji trzeba wprowadzić zeskanowaną licencję (wzór do pobrania podczas rejestracji). Licencja będzie uprawniać Związek OSP RP do wykorzystywania przesłanych zdjęć i filmów do działań przewidzianych w Statucie Związku OSP RP (Treść statutu można przeczytać tutaj - kliknij). Licencja nie jest wyłączna! – nie pozbawia autora żadnego z jego praw autorskich. Zdjęcia i filmy nie będą wykorzystywane w celach zarobkowych; używane będą jedynie w celach promocyjnych przy takich okazjach jak promocja akcji 1%, konferencje, spotkania międzynarodowe itp.

Zapraszamy do rejestracji na naszej stronie internetowej -->>kliknij tutaj <<-- aby przejść do regulaminu i formularza rejestracyjnego.

Filmy należy wysyłać pocztą.
Zdjęcia przesyłamy przy pomocy FTP – możesz wziąć udział w konkursie bez wychodzenia z domu. Instrukcja zostanie automatycznie przesłana po zarejestrowaniu się.

Jeżeli nie masz jak zeskanować licencji napisz do nas na adres: ab@zg.zosprp.pl

Zgłoszenia do konkursu gromadzimy do końca marca 2011 roku. Potem jury wybierze zwycięzców konkursu. Bony będące nagrodami zostaną rozesłane do zwycięzców pocztą.

Chcę wziąć udział w konkursie (kliknij)