Komunikat Prasowy. Projekt ustawy o OSP.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymał w dniu dzisiejszym projekt ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” przygotowany Przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W zakresie dotyczącym propozycji wprowadzenia dodatków emerytalnych dla strażaków OSP – Związek OSP RP będzie postulował, aby wprowadzone zostały zapisy z obywatelskiego projektu ustawy zgłoszonego 20 kwietnia 2017 r. i popartego przez 200 tys. podpisów lub senackiego projektu uchwalonego przez Senat w dniu 17 grudnia 2020 r. i popartego przez wszystkich senatorów, dotyczące dodatków emerytalnych dla strażaków ochotników, według których dodatek wynosi 20 zł miesięcznie za każdy udokumentowany rok bycia czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Do pozostałych propozycji odniesiemy się po przeprowadzeniu konsultacji z OSP oraz ogniwami Związku OSP RP.

Projekt senacki zakładał, że uprawniona do dodatku emerytalnego będzie osoba, która była co najmniej przez 20 lat czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej lub pełniła służbę w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-...

Projekt obywatelski natomiast zakładał, że osobom, które co najmniej przez 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej i brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Dodatek zgodnie z projektem ustawy przysługiwałby w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczony brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Oznacza to dodatek w wysokości przykładowo za 25 lat dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie.

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/7C1FF04A751BF1EBC125811C003D330C...

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/7C1FF04A751BF1EBC125811C003D330C...

Projekt ustawy przedstawiony przez MSWiA podczas dzisiejszej konferencji zakłada że uprawnionym do pobierania dodatku emerytalnego zostaje strażak OSP po 25 latach przynależności do OSP, a dodatek ten wynosi 1/14 najniższego wynagrodzenia co obecnie wynosi 200 zł