Komunikat Prasowy

Z okazji Dnia Strażaka Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Pawlak złożył serdeczne podziękowania i życzenia wszystkim strażakom – Rycerzom Świętego Floriana.

Druhny i Druhowie, wypełniając szlachetne strażackie przesłanie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” ofiarujecie siebie człowiekowi w potrzebie, pamiętając, że „nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Tak jak kiedyś rycerze chronili swych sąsiadów i rodziny – tak obecnie strażacy gotowi są do ofiarnej służby, nieustannie czuwając by człowiek bezpiecznie mógł żyć. – zwrócił się z przesłaniem do ochotniczej braci strażackiej.

W kolejnych słowach skierowanych do członków OSP Prezes Waldemar Pawlak odniósł się do nowej rzeczywistości, z którą będą musiały się zmierzyć wszystkie jednostki OSP. Przypomniał, że siłą łączącą szeregi OSP jest wspólnota ze społeczeństwem, patriotyzm i działania ponad podziałami.

***

Już 4 maja 2017 r. podczas wielkiej Gali Finałowej poznamy zdobywców prestiżowych statuetek FLORIANY – Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów. Gala odbędzie sie w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.

Głównym przesłaniem konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania. Pomysłodawcą i organizatorem corocznego Konkursu FLORIANY jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.

W załączeniu list Prezesa ZOSP RP Waldemara Pawlaka do braci strażackiej z okazji Dnia Strażaka:

Do pobrania

List (PDF)
Życzenia (PDF)