Kampania 2015 "1% na rzecz Związku OSP RP" w siedmiu krokach

1.    Jako OPP wybierz Związek OSP RP.
 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
KRS: 0000 116 212
jest organizacją pożytku publicznego.
Możesz to sprawdzić zaglądając do serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/) albo do bazy organizacji pożytku publicznego (www.baza.pozytek.ngo.pl).
 
2.    W zeznaniu podatkowym wpisz  - NR KRS 0000 116 212.
 
Formularz:
PIT-28 
-
poz.
125
 
 
PIT-36
-
poz.
308
 
 
PIT-36L
-
poz.
  94
 
 
PIT-37
-
poz.
131
 
 
PIT-38
-
poz.
  57
 
 
PIT-39
-
 
poz.
 51
 
3.    Wylicz 1 proc. i wpisz:
 
W formularzu PIT wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% rocznego podatku należnego Twojego zobowiązania podatkowego. Może być to kwota mniejsza ale nie większa.
Obliczanie podatku nie jest trudne. Należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100 i zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Przykładowo, gdy 1% wyniesie 33,53 zł - przekazać należy 33,50 zł. Gdy kwota wyniesie 33,59 zł - przekazać należy również 33,50 zł.
 
Formularz:
PIT-28 
-
poz.
126
 
 
PIT-36
-
poz.
309
 
 
PIT-36L
-
poz.
  95
 
 
PIT-37
-
poz.
132
 
 
PIT-38
-
poz.
  58
 
 
PIT-39
 
-
 
poz.
 
 52
 
4.    Informacje uzupełniające – Cel szczegółowy 1%.
 
Specjalna pozycja, w której możesz wskazać konkretny cel, na który mają być przekazane pieniądze z Twojego 1 % podatku. W naszym przypadku może to być każda jednostka ochrony przeciwpożarowej. Zaproponuj swoją Ochotniczą Straż Pożarną. Zastosuj skrót OSP i wpisz jej nazwę oraz dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.
 
Formularz:
PIT-28 
-
poz.
127
 
 
PIT-36
-
poz.
310
 
 
PIT-36L
-
poz.
  96
 
 
PIT-37
-
poz.
133
 
 
PIT-38
-
poz.
  59
 
 
PIT-39
 
-
 
poz.
 
53
 
5.    Informacje uzupełniające – Wyrażam zgodę.
 
W informacji uzupełniającej jest następna specjalna pozycja, w której możesz wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał Twoje dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) Dzięki temu Twoja OSP będzie Ci mogła podziękować. Być może poinformuje Cię też o tym, jak wykorzystała pozyskane środki z 1 proc. podatku. Zaznacz krzyżykiem kwadracik:
 
Formularz:
PIT-28 
-
poz.
128
 
 
PIT-36
-
poz.
311
 
 
PIT-36L
-
poz.
  97
 
 
PIT-37
-
poz.
134
 
 
PIT-38
-
poz.
  60
 
 
PIT-39
 
-
 
poz.
 
 54
 
6.    Informacje uzupełniające – Dodatkowe informacje.
 
W tej części informacji uzupełniającej możesz podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z Tobą czyli podatnikiem ( telefon, e-mail):
 
Formularz:
PIT-28 
-
poz.
129
 
 
PIT-36
-
poz.
312
 
 
PIT-36L
-
poz.
  98
 
 
PIT-37
-
poz.
135
 
 
PIT-38
-
poz.
  61
 
 
PIT-39
 
-
 
poz.
 
  55
 
7.    Pieniądze dotrą do OSP za pośrednictwem  Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.
 
Trzeba prawidłowo wypełnić wszystkie rubryki PIT-u, podpisać zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym. Wpisanie numeru KRS i kwoty, którą chcesz podarować, jest równoznaczne ze złożeniem „Wniosku o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie".
 
Obowiązku wypełniania wyżej wymienionych pozycji nie mamy. To nasza dobra wola. Ale dzięki niej możemy bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z naszych podatków, chociaż w zakresie 1%. W ten sposób OSP pozyska dodatkowe środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Jak co roku i w tym 2015 ponownie zachęcam do włączenia się w kampanię:
„1% podatku na rzecz Związku OSP RP”, i jednocześnie dziękuję za dotychczasowe wsparcie.
 
 
Sporządziła:
Barbara Lewenti