Jak wspólnie z Samorządem organizować przedsięwzięcia społeczno-kulturalne na Mazowszu

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 2058/304/17, z 27 grudnia 2017 r., ustalił tryb postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2018 r.

Współorganizowane będą zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego realizowane w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w szczególności: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, występy kabaretowe, rekonstrukcje historyczne, wieczory poetyckie, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, wydawnictwa, audycje radiowe i telewizyjne, filmy, plenery malarskie, warsztaty artystyczne, gry miejskie.

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, a także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Tylko te podmioty mogą być wnioskodawcą i ubiegać się o dofinansowanie.

Więcej informacji oraz formularz wniosku znajdziemy na stronie bip.mazovia.pl