IX Europejskie i XII Krajowe Zawody Sikawek Konnych Cichowo 2012

Druhny i Druhowie

Ochotnicze Straże Pożarne

         Miło nam poinformować, że Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka i Samorządami Powiatu Kościańskiego organizuje IX Europejskie i XII Krajowe Zawody Sikawek Konnych.

Zawody odbędą się 12 sierpnia 2012 roku w Cichowie Gmina Krzywiń (powiat kościański, woj. wielkopolskie).

Patronat honorowy nad imprezą objął dh Waldemar Pawlak wicepremier Rządu RP, prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Zgłoszenia drużyn przyjmujemy do dnia 6 czerwca br. na adres:

Pani Magdalena Naskręt, Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, fax: (65) 51 03 15  e-mail: missosp@gminakoscian.pl

Uwaga!Do udziału w zawodach zapraszamy po dwie drużyny z poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego oraz po cztery drużyny z pozostałych województw. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Odpłatność za udział w zawodach wynosi 600 zł +23%VAT. Organizator w ramach opłaty zapewnia wyżywienie w dniu zawodów dla drużyny wraz z obsługą (20 osób), medale, dyplom, plakat. Termin odpłatności wg informacji na fakturze.

Narada dotycząca zawodów odbędzie się 06.07.2012 r. (piątek)
w świetlicy OSP Czacz, ul. 27 Stycznia 1, 64-030 Śmigiel, początek o godz. 11.00. Podczas niej zostaną omówione sprawy organizacyjne dot. Zawodów, a przedstawiciele drużyny otrzymają regulamin, plakat oraz niezbędną dokumentację. Do udziału w naradzie zapraszamymaksymalnie po dwóch przedstawicieli zgłoszonej drużyny.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. W zgłoszeniu prosimy o podawanie obowiązkowo kontaktowych adresów e-mail (poczty elektronicznej) oraz telefonów komórkowych. Przewidujemy, że bieżące informacje o zawodach będą wysyłane do drużyn drogą elektroniczną. Wszystkie informacje dotyczące zawodów będą umieszczane na bieżąco na stronie www.zosprp.poznan.pl  Prosimy o rzetelne wypełnienie danych do faktury.

Osoba do kontaktu:

Kazimierz Król tel. kom. 600 100 950, e-mail: krol-kazimierz@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy