Interpretacja Komendanta Głównego ws. wyjazdów OSP związanych z informowaniem o szczepieniach.

Pan Komendant Główny PSP udzielił odpowiedzi na zapytanie ZOSP RP dotyczące kwestii wyjazdów OSP związanych z informowaniem o szczepieniach.

Komendant Główny PSP w swej interpretacji wskazał, że:

  • wyjazdy związane z informowaniem o szczepieniach klasyfikowane są jako wyjazdy gospodarcze – WG,
  • inne wyjazdy np. dowożenie osób na szczepienia, dostarczanie płynów dezynfekujących, - ewidencjonowane jako miejscowe zagrożenie – MZ,
  • w akcji dystrybucji ulotek mogą brać udział druhowie nieposiadający szkolenia podstawowego, członkowie MDP i osoby powyżej 65 roku życia,

Zapytanie do Komendanta Głównego PSP

Odpowiedż Komendanta Głównego PSP