Informacja o braku konsultacji projektu ustawy o OSP z Zarządem Głównym ZOSP RP

Czy projekt ustawy o OSP był konsultowany jak twierdzi Komenda Główna PSP w opublikowanym 13.05.2021 r. wpisie na stronach rządowych? Prawdę ujawniają pisma MSWiA oraz KG PSP. 17 marca Sekretarz Stanu w MSWiA Maciej Wąsik pisze, że projekt zostanie przekazany do konsultacji dopiero po zakończeniu prac i tak się stało dopiero 29 kwietnia br. o godz. 13:48, a więc po konferencji MSWiA. Z pisma Pana Min. Wąsika (17.03.21) wynika, że prace wciąż trwają… A trwały aż do 29.04.2021 r. Z pisma Pana Komendanta Bartkowiaka (27.01.21) wynika, że prace nad ustawą trwają w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA pod nadzorem Pana Ministra Wąsika.