INFORMACJA na temat pozyskiwania przez OSP środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń

W związku z pojawiającymi się pytaniami, ze strony przedstawicieli OSP, dotyczącymi pozyskiwania przez OSP środków pochodzących od zakładów ubezpieczeń, które zgodnie z art. 38 ustawy o ochronie przeciwpożarowej są obowiązane przekazywać 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej przypominamy informujemy, że OSP winny wnioski w tej sprawie przekazywać za pośrednictwem właściwych terytorialnie zarządów oddziałów wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z opinią właściwego terytorialnie zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP.

Informacja w tej sprawie zamieszczona jest na stronie internetowej Związku w zakładce Dotacje pod poniżej podanym adresem:

http://www.zosprp.pl/?q=node/458

Dofinansowania następują sukcesywnie w miarę wpływu wniosków z OSP, w zakresie wielkości kwot jakie ma w dyspozycji Związek.