Informacja KG PSP dot. dotacji do zakupu ubrań specjalnych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W związku z licznymi pytaniami ze strony jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dot. rozliczenia dotacji zakupu ubrań specjalnych dla jednostek OSP z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS­CoV-2, a także dotacji w ramach realizacji zadań publicznych pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” (tzw. dotacje KSRG) oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” (tzw. dotacje MSWiA), Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała co następuje:
W ramach przedmiotowych środków finansowych dopuszcza się zakup zarówno ubrań specjalnych składających się z kurtki i spodni zgodnych z normą PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej ubrania specjalnego zgodnego z normą PN-EN 15614, jak również ubrania specjalnego składającego się z kurtki i spodni zgodnych z normą PN-EN 469 bez kurtki lekkiej.

Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP­ PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 469 oraz być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla OSP zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 15 maja 2019 r