II edycja konkursu dla MDP „Najlepsi z najlepszych”. Termin - do 25.02.2011

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu "Najlepsi z najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP.

Zgłoszenia należy przesyłać do 25 lutego br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa (z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”).

W II edycji konkursu Jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2010 roku.

Formularz zgłoszenia
Regulamin