I Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych

Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie działalnością wychowawczą i edukacyjną w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowaną przez ochotnicze straże pożarne skierowaną do dzieci Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wraz inicjatorem Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieruszowie dziecięce drużyny do udziału w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Olimpiada odbędzie się 17 czerwca br. w Wieruszowie pod patronatem Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Waldemara Pawlaka oraz Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka.

Informacje organizacyjne oraz zasady naboru określone zostały w Regulaminie.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECIĘCEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ
Informacje do prezentacji drużyny
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Tekst T. Tiszbierek