VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

W niedzielę 26 kwietnia strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w pielgrzymce, która odbywa się co pięć lat. W tym szczególnym dla braci strażackiej wydarzeniu uczestniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce na Placu Władysława Biegańskiego, gdzie o godzinie 10 nastąpiło złożenie meldunku i przegląd pododdziałów. Następnie zasadzono Dąb Wdzięczności, który jest nawiązaniem do ubiegłorocznej akcji sadzenia Dębów Wolności, będącej inicjatywą Prezydenta RP, do której przyłączyli się strażacy ochotnicy sadząc aż 600 drzewek. Dąb Wdzięczności w Częstochowie posadzili wspólnie: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kazimierz Szabla, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, prezes ZG Związku OSP RP Waldemar Pawlak, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska i prezydent Bronisław Komorowski, a także młodzież szkolna klas mundurowych. Wspaniałą oprawę tego wydarzenia stanowiły strażackie poczty sztandarowe, mali strażacy i orkiestry dęte.

Błogosławieństwo wygłosił ks. abp Wacław Depo, po czym zebrani na Placu W. Biegańskiego ruszyli na Jasną Górę, by wziąć udział w mszy św. Podczas przemarszu pielgrzymom towarzyszyły rzesze mieszkańców Częstochowy i turystów. Na jasnogórskich błoniach prezydent witał się z tłumnie zebranymi strażakami.

Słowa powitania do zebranych z ołtarza znajdującego się na szczycie Jasnej Góry wygłosił podprzeor ojciec Mieczysław Polak. Głos zabrał komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Ze słowami uznania i podziękowania zwrócił się do Rycerzy św. Floriana prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, który na puentę swojego wystąpienia z okazji VII Pielgrzymki wybrał fragment siódmego z dziesięciorga przykazań prawego Strażaka z 1901 roku: „Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, bądź dumny z tego, że należysz do niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego. (…)”. Wiele ciepłych słów pochwały i wdzięczności wygłosił w swoim specjalnym wystąpieniu do strażaków prezydent Bronisław Komorowski.

Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił metropolita gdański ks. abp. Sławoj Leszek Głódź, a koncelebrowali kapelani strażaccy z krajowym kapelanem strażaków ks. bryg. Janem Krynickim na czele.

Na Jasną Górę przybyły rzesze członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie orkiestr dętych OSP, słuchacze szkół pożarniczych, żołnierze i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej, strażacy zakładowych straży pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wystawiono blisko 3 tysiące pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną zapewniło 130 orkiestr i 40 chórów śpiewaczych.

Przybyli także: parlamentarzyści z wicemarszałkiem Sejmu Eugeniuszem Grzeszczakiem, przedstawiciele rządu – minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, sekretarz stanu MEN Tadeusz Sławecki, podsekretarz stanu MSW Stanisław Rakoczy oraz reprezentanci struktur Związku OSP RP oraz kierownictwa PSP.

Dorota Pardecka
 
Dźwięki z wydarzenia
 
 
Zdjęcia:
Dorota Pardecka
Wojciech Olkuśnik, KPRP