Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP z woj. łódzkiego - nowe zasady.

Nastąpiły zmiany w sposobie aplikowania o środki z Funduszu Sprawiedliwości w naborze ogłoszonym 16 kwietnia 2018 r.
Środki w kwocie 7,5 mln zł przyznane dla woj. łódzkiego, na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości, zostały podzielone na powiaty w woj. łódzkim według następujących kryteriów:
liczby OSP na terenie powiatu oraz liczby wyjazdów.

Środki przyznane powiatom zostały podzielone na gminy w obrębie powiatu według tych samych zasad: liczby OSP na terenie gminy oraz liczby wyjazdów.
Obecnie każda gmina w woj. łódzkim ma szansę otrzymania sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości w ramach przyznanego limitu środków.