Druh śp. Jerzy Wojtoń Naczelnik OSP Alwernia pow. Chrzanów zginął podczas akcji gaśniczej

Od 14 roku życia oddany służbie pożarniczej, która rozpoczęła się w Ochotniczej Straży Pożarnej w  Alwerni  24  marca 1968 r. i trwała nieprzerwanie do chwili obecnej. Od roku 2000  pełnił funkcje Naczelnika tej jednostki. W okresie swojej  działalności wyszkolił dziesiątki młodych druhów czego dowodem są  nie tylko powodzenia w akcjach ratowniczych ale  także zdobyte puchary na licznych zawodach. Uczestniczył w wielu akcjach  na terenie powiatu. Zawsze pierwszy na stanowisku dowodzenia, niestrudzenie poświęcając bezinteresownie  swoje życie dla ratowania dobytku innych. Oddany pracy i pasji strażaka ochotnika i ratownika. Dowodem  bohaterstwa było Jego zaangażowanie w akcje gaszenia pożaru Klasztoru i kościoła O.O. Bernardynów w Alwerni, gdzie jako pierwszy dowódca kierował działaniami ratowniczymi podczas tej ogromnie trudnej akcji.

W dniu 16 marca 2011 r. także jako pierwszy na czele swojej drużyny ale po raz ostatni  uczestniczył  w gaszeniu zgliszczy tegoż klasztoru  ginąc tragicznie w czasie akcji ratunkowej  .

Druh Jerzy Wojtoń został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Nadesłał: KP PSP Chrzanów