Dołączanie do spotkania w Google Meet

Zapraszamy do zakładania bezpłatnych kont G Suite: https://forms.gle/akMATxoVTUA4LE25A
Więcej informacji o G Suite
Jak rozpocząć spotkanie Google Meet i zaprosić innych rozmówców?