Cyfrowe Święto Niepodległości druhów powiatu elbląskiego.

Zarząd Oddziału Powiatowego OSP w Elblągu zorganizował w OSP Milejewo „cyfrowe” obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości. Punktualnie o 13.00 rozpoczęła się uroczysta zbiórka, którą dowodził Członek Zarządu Powiatowego druh Tomasz Kwietniewski.
Zdalnie w uroczystości uczestniczył Prezes ZG ZOSP RP druh Waldemar Pawlak oraz przedstawiciele Zarządów Gminnych z powiatu elbląskiego.
Po przyjęciu meldunku od druha Kwietniewskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Ryszard Janusz zdalnie, za pośrednictwem funkcjonującej w Związku aplikacji do telekonferencji Google GSuite odebrał meldunki o gotowości do udziału w uroczystościach od Zarządów Gminnych OSP. Następnie druh Ryszard Janusz złożył meldunek Prezesowi ZG ZOSP RP Waldemarowi Pawlakowi.
W trakcie uroczystości Prezes Waldemar Pawlak wygłosił okolicznościowe przemówienie, które za pośrednictwem systemu do telekonferencji wysłuchali druhowie w Milejewie oraz w gminach powiatu. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również druh Ryszard Janusz, Wójt Gminy Milejewo oraz Proboszcz miejscowej Parafii.
Były to pierwsze w strukturach OSP uroczystości, w których w sposób zdalny mogli uczestniczyć druhowie z całej struktury powiatowej Związku oraz Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP.
Druhowie z elbląskiego liczą na naśladownictwo w strukturach Związku.
Nad stroną organizacyjną uroczystości czuwała Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Powiatowego druhna Anna Nowocień.