Apel Prezesa ZG Związku OSP RP o włączenie syren. Upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego