40. finał centralny OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom"

W dniach 2-4 czerwca 2017 roku w Wieliczce odbył się 40. finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W finale uczestniczyli przedstawiciele wszystkich województw (po 2 osoby w każdej z trzech grup wiekowych).

W gronie laureatów znaleźli się:
I grupa - szkoły podstawowe
I miejsce - Patryk Horczak, woj. podlaskie.
II miejsce - Jan Węgrzyniak, woj. małopolskie.
III miejsce - Maciej Kwiatkowski , woj. świętokrzyskie.
IV miejsce - Maciej Kowalczyk, woj. pomorskie.
V miejsce - Kamil Skotnicki, woj. świętokrzyskie.

II grupa - gimnazja
I miejsce - Kamil Krauz, woj. podkarpackie.
II miejsce - Dawid Cybulski, woj. łódzkie.
III miejsce - Julia Brzuska, woj. mazowieckie.
IV miejsce - Kamila Ziara, woj. podkarpackie.
V miejsce - Kacper Byzdra, woj. mazowieckie.

III grupa - szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Kacper Głąb, woj. śląskie.
II miejsce - Patryk Filipczyk, woj. śląskie.
III miejsce - Dawid Kozioł, woj. podlaskie.
IV miejsce - Joanna Stefańczyk, woj. łódzkie.
V miejsce - Patrycja Sobantka, woj. łódzkie.

Finał składał się z testu pisemnego, zadań praktycznych oraz finału ustnego. Uczestnicy zwiedzili również Wieliczkę, Kopalnię Soli, bawili się na pikniku strażackim przygotowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gdowie.

Z młodzieżą i opiekunami spotkał się m.in. Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak.

Finał ustny odbył się w Komorze Warszawa w Kopalni Soli w Wieliczce.

Wśród sponsorów tegorocznego OTWP znaleźli się:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Parlamentarny Zespół Strażaków
Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu
Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach
Firma „Mały Strażak”
Redakcja miesięcznika „Strażak”
Państwowa Inspekcja Pracy
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom i sponsorom, którzy wsparli nas w organizacji finału.

Gratulujemy laureatom, ich opiekunom oraz rodzicom!