40. finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

40. finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbędzie się w Małopolsce, w Wieliczce, w dniach 2-4 czerwca 2017 roku.

Uczestnikami będą laureaci eliminacji wojewódzkich, po 2 osoby w każdej z trzech grup wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne - 96 osób. W finale wystąpią reprezentanci wszystkich województw.

Finał centralny składa się z dwóch części:

 • testu pisemnego,
 • ścisłego finału ustnego.

Test zawiera 40 pytań dla każdej grupy wiekowej.

Zawodnik udziela odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród podanych wariantów. Ten etap eliminacji odbędzie się w sobotę, w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w Wieliczce.

Do ścisłego finału wchodzi 5 zawodników z każdej grupy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach pisemnych.

W pierwszej kolejności finaliści będą mieli do pokonania 3 zadania praktyczne punktowane w finale. Jurorzy i organizatorzy co roku przygotowują ciekawe i widowiskowe konkurencje. Tegoroczne zmagania zawodników będzie można obserwować w trakcie pikniku organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gdowie. Strażacy zapraszają wszystkich kibiców i amatorów dobrej zabawy na błonia na Zarabiu przy ulicy Spacerowej, początek o godz. 15:00. Przygotowano zabawy dla dzieci i strażackie atrakcje.

Część ustna finału odbędzie się niedzielę w Kopalni Soli w Wieliczce. W tej części każdy z zawodników odpowiada na 2 pytania z wylosowanego zestawu.

Za najlepszego zawodnika w danej grupie wiekowej uważa się tego, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne i zadania praktyczne. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników z danej grupy uzyska jednakową liczbę punktów, o kolejności zajętego miejsca decyduje liczba punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych. Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia - jury ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy.

 

Zakres tematyczny Turnieju

 • Tradycja i historia straży pożarnych.
 • Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.
 • Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  • budynków,
  • lasów,
  • zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych,
  • substancji niebezpiecznych.
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.