21 samochodów w ręce OSP

31 stycznia b.r. w siedzibie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, z udziałem druha Waldemara Pawlaka prezesa ZG ZOSP RP, odbyło się uroczyste przekazanie ochotniczym strażom pożarnym z woj. małopolskiego 21 samochodów,w tym 13 wozów średnich i 8 lekkich. Łączna wartość samochodów to ok. 9 600 000zł. Na zakup tych samochodów złożyłysię funduszegminne oraz dofinansowanie za pośrednictwem ZG ZOSP RP ze środków MSW i NFOŚiGW a także wsparcie finansowe z WFOŚiGW.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: poseł na Sejm RP, prezes ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego dhEdward Siarka, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Stanisław Nowak, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Bogusław Kogut, dyrektorZOW ZOSP RP dhKazimierz Sadya także dh Łukasz Smółka dyrektor Gabinetu Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz burmistrzowie miast i wójtowie gmin do których trafiły nowe wozy strażackie.

W okolicznościowym wystąpieniudh Waldemar Pawlak przekazał małopolskim strażakom ochotnikom podziękowania za ich codzienny wysiłek w szlachetnej służbie niesienia pomocy w potrzebie ludziom i Ojczyźnie. Słowa podziękowania skierował do prezesa ZOW ZOSP RP, posła na Sejm RP dh Edwarda Siarki, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Stanisława Nowaka oraz do wszystkich uczestników spotkania za współpracę w trosce o wspólne bezpieczeństwo.