14. Polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP

22-27.10.2013 r., Hümpfershausen/Turyngia
„Polsko-niemieckie poszukiwanie skarbu”

Uwaga: upłynął termin zgłoszeń

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Deutsche Jugendfeuerwehr (niemiecką organizacją skupiającą Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze) organizuje w dniach 22-27 października 2013 r. polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP. Tegoroczne seminarium odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym dla Młodzieżowych Drużyn Pożarnych Turyngii w Hümpfershausen. Celem seminarium jest podniesienie jakości polsko-niemieckich spotkań MDP, pomoc w nawiązaniu współpracy, wymiana doświadczeń, przekazanie informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania są metody pracy z dziećmi - kandydatami do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Do udziału w seminarium zapraszamy opiekunów MDP, którzy prowadzą pracę z dziećmi lub chcieliby włączyć najmłodszych do swoich drużyn, są zainteresowani rozwijaniem istniejącej już współpracy polsko-niemieckiej lub poszukują partnera do współpracy w zakresie wymiany młodzieży. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego. Gospodarze zapewniają opiekę tłumaczy.

Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona za pośrednictwem formularza on-line. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału.

Uczestnicy seminarium są zobowiązani do przygotowania (w formie prezentacji lub krótkiego filmu) informacji o działalności swojej MDP i OSP, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi. Maksymalny czas prezentacji to 10 minut.

Koszt udziału w seminarium wynosi 100,00 zł (płatne na miejscu po przyjeździe 22.10.). Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszt dojazdu do miejsca zbiórki i powrotu do domu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 sierpnia br. Decyzja o zakwalifikowaniu i szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i duże zainteresowanie w spotkaniu może wziąć udział tylko 1 przedstawiciel z danej OSP (opiekun MDP).

Seminarium zostało dofinansowane ze środków
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (www.pnwm.org).