1 % podatku - kampania 2009

Pobierz program PITy 2009 dedykowany dla ZOSP RP

Materiały promocyjne do wykorzystania przez biura i oddziały ZOSP RP

Regulamin ,,1% podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP"

Zał. 1 - Wykaz wydatków, które mogą być finansowane ze środków pozyskiwanych z „1% podatku dla Związku OSP RP”

Zał. 2 - Zbiorcze rozliczenie pozyskanych wpłat z „1% podatku dla Związku OSP RP”


 

Jak złożyć wniosek, obliczyć i przekazać 1 % podatku na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy 2009.

 

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2010 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2009.

 

Załącznik nr 1

WZORY
deklaracji podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 w części dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej”