1 % podatku

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2012 R. DO 30.04.2012 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
PRZY SKŁADANIU PIT-u WPISZ NUMER
KRS 0000116212

PROGRAM PIT-2011 (POBIERZ)
FILM PROMOCYJNY DO KAMPANII 1% (POBIERZ)

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Apel kierujemy przede wszystkim do strażaków ochotników, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP.

Początek nowego roku 2012 to czas rozliczania podatków za 2011 rok. Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP  poprzez odpis na naszą rzecz 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Środki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą finansowo nasze jednostki głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Musimy, więc przekonać podatników, że każda złotówka ma znaczenie.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki promocyjne przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększonych wpływów na rzecz wszystkich naszych jednostek, dzięki którym będziemy mogli realizować cenne działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. jak również wszystkich tych, których działania skierowane są do naszych darczyńców.

Do propagowania kampanii w roku 2012, zachęcamy głównie strażaków ochotników, mających bezpośredni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie działania swoich jednostek.

Przypomnijmy

 • 1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.
 • 1% jest wskazaniem, że Urząd Skarbowy 1% podatku przekaże Związkowi OSP RP a 99% podatku przekaże do budżetu państwa.
 • 1% nie zwiększy Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
 • 1% podatku, który i tak płacisz, przekazany będzie do Związku OSP RP zamiast do budżetu.
 • Jeśli nie wskażesz swojej jednostki, Twój 1% trafi do budżetu.
 • Jeśli sam nie wskażesz, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za Ciebie.

Nasza kampania potrzebuje niewiele

Tylko trochę chęci i czasu oraz umiejętności dotarcia do podatnika i poinformowania go o możliwości przekazania 1% na rzecz Związku OSP RP.

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2011 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

 1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS:  0000116212.
  UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
 2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy podać skróconą nazwę jednostki, np.  OSP w ………..kod pocztowy.

Urzędy Skarbowe na podstawie powyższych informacji przekażą pieniądze na rachunek bankowy Związku OSP RP w okresie od maja do lipca 2012 roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże nam we wrześniu 2012 roku zbiorczą informację o:

 1. danych identyfikacyjnych darczyńców (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
 2. wysokości kwot deklarowanych przez podatników na rzecz Związku OSP RP,
 3. przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy,
  - jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2012 – 2013 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

Jak wypełnić wniosek ?

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%,

Wszystko o "1 % podatku na rzecz Związku OSP RP" w roku 2012 za rok podatkowy 2011

Opracowała:
Barbara Lewenti