Ważne działania Związku OSP RP na rok 2020

Informacja Zarządu Głównego ZOSP RP o ważnych działaniach Związku na rok 2020 do odczytania na Walnych Zebraniach Sprawozdawczych w OSP.

Zaprenumeruj "Strażaka"

Drodzy Czytelnicy,
Przypominamy o przedłużeniu prenumeraty miesięcznika „STRAŻAK” na 2020 rok. Można to zrobić
za pośrednictwem dystrybutorów lub bezpośrednio w redakcji.
Jeśli wybiorą Państwo prenumeratę zamawianą bezpośrednio w redakcji, prosimy o przesłanie do
nas formularza zamówienia dostępnego na naszych stronach internetowych.
Wypełniony dokument należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres redakcji: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa,
pocztą elektroniczną na adres: redakcja@strażak.org.pl lub faksem na numer 22 828 86 28.
Numer konta do wpłat: PKO S.A. 61 1240 6074 1111 0000 4991 7868
Pomocne informacje znajdziesz na naszej stronie: http://www.zosprp.pl/?q=content/zaprenumeruj-strazaka

Harmonogram warsztatów Projektu Pracownia Orkiestry Strażackiej w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się harmonogramem warsztatów projektu Pracownia Orkiestry Strażackiej w 2020 roku:
29.02–01.03 2020, Warszawa
14-15.03.2020, Szczerców
Szczegółowy harmonogram warsztatów dostępny jest w zakładce
Pracownia Orkiestry Strażackiej 2019-2020.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Związek OSP RP odebrał symboliczną statuetkę, która jest podziękowaniem za dotychczasową współpracę Ochotniczych Straży Pożarnych z WOŚP.

Projekt ustawy o dodatku do emerytur dla strażaków ochotników ponownie w Sejmie

Podczas 3 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, 9 stycznia 2020 roku, odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 34). Uzasadnienie ustawy wygłosił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej druh Janusz Kazimierz Konieczny - stenogram wystąpienia

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT – KOBIETY STRAŻY 2020

Trzecia edycja „OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU – KOBIETY STRAŻY 2020” ma na celu zaakcentowanie obecności kobiet w jednostkach OSP i ich roli w funkcjonowaniu straży. Autorzy projektu zwracają uwagę na ich wkład w tworzenie OSP, jednocześnie podkreślając ich piękno. Ponadto, ochotniczki z OSP Maków Dolny chcą w ten sposób wesprzeć swoją jednostkę, gdyż całość funduszy pozyskanych ze sprzedaży, kalendarza który jest głównym materiałem promocyjnym projektu, będzie przeznaczona na cele statutowe jednostki.

Weekendowe szkolenie dla początkujących animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

Warszawa, 25-26 stycznia 2020 roku
Zapraszamy osoby, które nie mają doświadczenia w samodzielnym organizowaniu spotkań polsko-niemieckich zgodnie z Wytycznymi PNWM, a planują w najbliższej przyszłości zaangażować się w wymianę polsko-niemiecką.

Strażacy ochotnicy mogą zgłaszać swoje społeczne projekty do Konkursu FLORIANY

Strażacy OSP to nie tylko dzielni ochotnicy, którzy gaszą pożary i ratują poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. To także społeczni liderzy swoich miejscowości, pełni pomysłów i chęci poprawiania jakości życia w ich małych ojczyznach. Budują boiska w swoich wsiach, upiększają przestrzeń publiczną, organizują zajęcia integracyjne, dbają o ciągłość tradycji, krzewią kulturę i edukują. Różnorodność i pomysłowość prospołecznych projektów realizowanych przez OSP dla mieszkańców wsi, gmin i miast jest ogromna. Aby docenić i promować ten rodzaj aktywności strażaków Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Ruszyła jego IV edycja.

Życzenia świąteczne Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP

Święta Bożego Narodzenia są pięknym symbolem nadziei ludzkości na ratunek, międzyludzkiej solidarności i miłości bliźniego, bezinteresownego dzielenia się dobrem. A te wartości są źródłem ogromnej pasji, która posyła strażaków ochotników na spotkanie ze śmiertelnymi zagrożeniami, by chronili tych, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. Nie ma większej miłości, niż gdy ktoś naraża siebie dla ratowania innych. (...)
Przekazuję Wam Druhny i Druhowie wyrazy szacunku i podziękowania za tę służbę, której przyświeca miłość i bezinteresowność. Życzę, by Święta Bożego Narodzenia i nowy 2020 rok upłynęły Wam radośnie i w spokoju wśród najbliższych, przyjaciół, sąsiadów i braci strażaków. Dziękując Rodzinom Strażaków za ich cierpliwość i zrozumienie oraz okazywane wsparcie, życzę zdrowia, powodów do radości i wszelkiego dobra.

Życzenia Świąteczne Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek

Marszałek Sejmu RP, Pani Elzbieta Witek nadesłała na Spotkanie Wigilijne władz Związku OSP RP list z życzeniami świątecznymi dla strażackiej społeczności.

XI Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2019"

14 grudnia 2019 roku odbył się XI Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2019". Zawodnicy z całej Polski oraz zagranicy, w trzyosobowych zespołach rywalizowali w obrębie Szybu Daniłowicza na terenie Kopalni Soli w Wieliczce. Każda z drużyn w ubraniach specjalnych oraz wyposażona w sprzęt ochrony układu oddechowego miała za zadanie pokonać różnicę wysokości 110-ciu metrów po schodach kopalni.

Dobre praktyki w orkiestrach dętych

Miło nam poinformować, że Bartłomiej Robak – sekretarz Komisji ds. Kulturalno-Oświatowych Związku OSP RP opracował poradnik „Dobre praktyki w orkiestrach dętych”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacja wydana jest w formie elektronicznej do pobrania poniżej. Zachęcamy do lektury i inspiracji w swojej pracy z orkiestrami strażackimi!

Dobre praktyki w orkiestrach dętych.

Nowy Komendant Główny Państwowej Straży Pozarnej.

Premier Mateusz Morawiecki powołał z dniem 5 grudnia bryg. Andrzeja Bartkowiaka na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiana dla OSP w składaniu CIT- 8 - można składać w formie papierowej - nie potrzebny jest już podpis kwalifikowany

Art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) wprowadza zmiany w art. 27a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące składania zeznania CIT-8 o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podst. art. 17 pkt. 1 w postaci papierowej do Urzędu Skarbowego.

"Pracowania Orkiestry Strażackiej" w Warszawie

16-17 listopada odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu „Pracowania Orkiestry Strażackiej”. Tym razem osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków finansowych dla swoich orkiestr szkoliły się w biurze Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie na ul. Oboźnej.

Zaproszenie do pełnienia roli gospodarza Przeglądów Regionalnych Orkiestr Dętych OSP w 2020r.

Zapraszamy do zgłaszania się chętne Orkiestry OSP/gminy/miasta/powiaty/instytucje/organizacje do pełnienia roli gospodarzy XXVI Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP w 2020r. Przeglądy mają charakter ogólnopolski. Są ostatnim etapem eliminacji do Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr OSP.
Zamiarem Związku OSP RP jest powiązanie tych prestiżowych wydarzeń ściślej ze środowiskami lokalnymi, szczególnie w których działają Orkiestry strażackie. Wynika to z dobrych doświadczeń przy organizacji przeglądu w Lidzbarku w 2018r. oraz warsztatów w latach 2016-2017, 2019.

Wizyta gruzińskiej delegacji w siedzibie ZOSP RP

W środę, 20 listopada, siedzibę Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odwiedziła grupa gruzińskich wolontariuszy przebywająca w Polsce z wizytą studyjną w ramach projektu „Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraźnego reagowania kryzysowego” zorganizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM) i Fundację Liderzy Przemian (FLP) przy patronacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

18. polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP w Dreźnie

W dniach 16-20 października 2019 r. w Dreźnie odbyło się kolejne, już 18 polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało „Zmiany klimatyczne i strukturalne w pracy z młodzieżą”.