Posiedzenie Komisji Państw Naddunajskich CTIF

W dniach 5-7 marca 2010 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Państw Naddunajskich CTIF. Gospodarzem spotkania był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W spotkaniu udział wzięli: prezydent CTIF Walter Egger oraz przedstawiciele władz związków pożarniczych Austrii, Chorwacji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Niemiec, Węgier i Polski.

Uwaga: skrócenie terminu wprowadzania raportów OSP w Systemie OSP

Informujemy, że Prezydium ZG ZOSP RP na posiedzeniu w dniu 2010.02.25 przyjęło stanowisko, że termin zaktualizowania danych na podstronie raportów OSP (w Systemie OSP) upłynie z dniem 2010.08.31. Prosimy o intensyfikację działań w tym zakresie. Pozwoli to na pełne wykorzystanie zgromadzonych danych do planowania działań na rok 2011.

Szkolimy e-learningowo druhny i druhów z OSP w powiecie rawickim

W powiecie rawickim rozpoczęły się kursy podstawowe dla strażaków – ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Ich celem jest przygotowanie druhów do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych. Poprzez uczestnictwo w zajęciach, nabędą umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.

"Biwak z Pierwszą Pomocą"

W dniach 20-21 lutego 2010 roku w wyremontowanym obiekcie byłej Szkoły Podstawowej w Dzielnej (gm. Ciasna, woj. śląskie) odbył się ”Biwak z Pierwszą Pomocą” Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych gminy Ciasna.

Kalendarz imprez 2010

Prezentujemy Kalendarz Imprez na 2010 r., który został pozytywnie zaopiniowany przez prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

Akcja honorowego krwiodawstwa

W dniu 20 lutego 2010 roku przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach stanął autobus, w którym można było honorowo oddać krew. Na godzinę 10.00 przybyło wielu mieszkańców naszej gminy, aby oddać cząsteczkę siebie dla potrzebujących. Dziś każdy mógł oddać krew, ponieważ był to dzień wolny od pracy.

Podziękowanie dla OSP w Łomiankach i Dziekanowie Polskim

Dyrekcja Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym dziękują OSP w Łomiankach i Dziekanowie Polskim za pomoc w akcji odśnieżania dróg komunikacyjnych szpitala i dachów budynku.

Wójt roku 2009 wybrany !

Już po raz dziewiąty został rozstrzygnięty konkurs „Wójt Roku 2009”, organizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

Akcja strażackiego krwiodawstwa 14.02.2010

Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi w Myślenicach po raz 2 w roku 2010, przeprowadził strażacką akcję krwiodawstwa. Do strażaków oddajacych krew dołaczyli tradycyjnie wolontariusze, a także liczni członkowie rodzin strazackich. Zapraszamy wszystkich chętnych, a także oczekujemy na dalsze zgłoszenia chętnych na dawców szpiku kostnego.

"Strażacy we wrześniu 1939 roku"

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przygotowuje wydawnictwo „Strażacy we wrześniu 1939 roku” stanowiące zbiór referatów z konferencji naukowej zorganizowanej w Sejmie w październiku 2009 roku.