Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego "Równać Szanse 2009"

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Konkurs administrowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Więcej informacji http://www.rownacszanse.pl/strona.php?p=349

Wójt roku 2008

Konkurs na najlepszego polskiego wójta roku organizowany jest przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S.A. Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w roku 2008 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy...

Akcja strażackiego krwiodawstwa 11.01.2009

W dniu 11 stycznia 2009r. w myślenickiej Stacji Krwiodawstwa przeprowadzona została strażackia akcja krwiodawstwa "Krew darem ratowników dla dzieci poszkodowanych w wypadkach". Po raz 141 od początku w roku 2001, i po raz 1 w roku 2009 w stacji spotkali się strażacy z powiatu myślenickiego oddając 26 litrów krwi.

Janowi Pawłowi II w Hołdzie

Zapraszamy Chóry i Orkiestry Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w III Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr "Janowi Pawłowi II w Hołdzie" 23 maja 2009 roku w Licheniu Starym

Apel

...do strażaków ochotników o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych potrzebujących wsparcia w okresie silnych mrozów.

Czad cichy zabójca

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Zakończono III Edycję Ogólnopolskiego Programu Strażacy w honorowym krwiodawstwie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

W siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie - 19 grudnia 2008 r. odbyło się uroczyste podsumowanie III Edycji Ogólnopolskiego Programu...

Krew darem ratowników dla dzieci Poszkodowanych w wypadkach

Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi OSP przy Zarządzie Oddziału Powiatowego w Myślenicach informuje, że w dniu 21 grudnia 2008r., po raz 140 od początku działalności Klubu w roku 2001 i po raz 16 w roku 2008, przeprowadzona została strażacka akcja krwiodawstwa...

Z myślą o efektywnej współpracy

16 grudnia br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wiesławem Leśniakiewiczem a prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemarem Pawlakiem. Porozumienie to, zastąpiło tym samym poprzednie  zawarte  w dniu 7 sierpnia 2002 r.

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Radiowego pt. „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą– 2008” - zakończona

15 grudnia br. w gmachu Polskiego Radia SA w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XI Ogólnopolskiego Konkursu Radiowego, organizowanego od 11 lat przez I Program Polskiego Radia SA i Zarząd Główny Związku OSP RP.

Spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”

Główną nagrodą było przedstawienie teatralne Macieja Kowalewskiego „Czerwony kapturek. Ostateczne starcie” w reżyserii Krzysztofa Adamskiego.

Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP za 2008 r.

Informujemy, że zostały zamieszczone aktualne druki na kampanię sprawozdaczą w OSP za 2008.

Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - 2008" - 50 - lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK

Dobiega końca III Edycja Programu "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik - Gorąca Krew".

Akcja "POMÓZ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”


Zwykła kromka chleba, ma wspaniały smak
Co dzień jej potrzeba, a niektórym brak...

Kurs dla tłumaczy polsko-niemieckich

W dniach 24 lutego – 4 marca 2009 r. odbędzie się kurs wprowadzający dla tłumaczy grupowych pracujących podczas polsko-niemieckich spotkań młodzieży.

Aktualizacja działu Prawo

W dziale Prawo zamieściliśmy projekty dokumentów dotyczących ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią