Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ruszowie u najlepszej MDP

26 czerwca 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Ruszów (gm. Węgliniec, pow. Zgorzelecki, woj. dolnośląskie). To ochotnicza straż pożarna, w której działa najlepsza młodzieżowa drużyna pożarnicza w Polsce - MDP Ruszów to zwycięzcy XI edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz jej opiekuna w roku 2020. Funkcję opiekunów pełną nieprzerwanie dh Rafał Mesjasz i dh Aneta Dobrzańska.

Mija 50 lat od pożaru w Czechowicach-Dziedzicach.

Mija pięćdziesiąt lat od tragicznego w skutkach pożaru rafinerii ropy naftowej w Czechowicach-Dziedzicach. W nocy z 26 na 27 czerwca 1971 roku w wyniku wyrzutu płonącej ropy zginęło 33 strażaków i innych uczestników akcji gaśniczej. Cztery kolejne osoby zmarły niedługo potem z powodu poniesionych ran. Walka z szalejącym żywiołem trwała kilka dni.

Dolnośląscy ochotnicy już po eliminacjach do zawodów krajowych.

W ramach przygotowań do Ogólnopolskich Zawodów Sportowo - Pożarniczych wg. regulaminu CTIF 15 młodzieżowych drużyn pożarniczych (7 dziewczęcych i 8 chłopięcych) 20 czerwca br. w Chojnowie wzięło udział w IX Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych MDP woj. dolnośląskiego.

KONKURSY HISTORYCZNE i KONKURS KRONIK 2021

Informujemy, że podsumowanie konkursów historycznych odbędzie się w tym roku we wrześniu w Toruniu.:
- OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRONIK
- KONKURS NA PRACE POPULARNONAUKOWE i BADAWCZE DOTYCZĄCE HISTORII POŻARNICTWA
- KONKURS NA PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA, OPRACOWANIA i RELACJE „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”

Pomoc ZOSP RP dla strażaków ochotników pow. nowotarskiego zaangażowanych w działania w Nowej Białej

22 czerwca br. Związek OSP RP przekazał pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu nowotarskiego biorących udział w akcji gaśniczej oraz usuwaniu jego skutków w Nowej Białej.

Strażacy ochotnicy gasili pożar w Nowej Białej. Teraz pracują przy usuwaniu skutków pożogi.

W gaszeniu pożaru w miejscowości Nowa Biała brało udział 11 zastępów tj. 459 strażaków Ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnych.
Strażacy OSP nadal cały czas pracują na miejscu zdarzenia usuwając skutki pożaru.

INFORMACJA o obowiązku stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez OSP

W związku z problemami interpretacyjnymi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w zakresie w jakim ustawa dotyczy OSP, ZOSP RP zwrócił się z prośbą do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
„Czy Ochotnicze Straże Pożarne są podmiotami publicznymi w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?”

Spotkanie z przedstawicielami Republiki Mołdawii

W poniedziałek, 7 czerwca o godzinie 15:00, odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku OSP RP z przedstawicielami Delegatury Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii. Spotkanie było częścią kilkudniowej wizyty studyjnej mającej na celu wzmocnienie współpracy z polską ochotniczą strażą pożarną.

Badanie OSP

Trwa badanie środowiska OSP w ramach projektu "OSP - potencjał młodych". Zostało już tylko kilka dni na wypełnienie ankiet, dzięki którym lepiej poznamy Wasze potrzeby i zmiany zachodzące w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Badanie pozwoli nam na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla młodych, która zaktywizuje ich do działania.

Stanowisko Związku OSP RP w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Zarząd Główny ZOSP RP przyjął 20 maja br. uchwałę dotyczącą zajęcia stanowiska w sprawie ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

ZOSP RP z uznaniem przyjął zapowiedź zmiany stanowiska rządu w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartą w projekcie ustawy o OSP.

Związek negatywnie zaopiniował proponowane w projekcie ustawy rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i zakresu działania OSP.

Zdaniem Związku rozwiązanie systemowe powinny być zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawie o ochronie ludności.

Stanowisko Związku OSP w sprawie ustawy o OSP
Konsultacje projektu ustawy prowadzone przez ZOSP RP
Ankieta zbierająca opinie strażaków ochotników o projekcie ustawy o OSP

Życzenia Prezesa ZG ZOSP RP z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim małym Strażakom, członkom Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych życzenia składa Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP.

Zawody CTIF - eliminacje wojewódzkie ruszyły

Komunikaty prasowe Zespołu ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2

Zespół ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, przekazuje bieżące dane informacyjne

W prezencie Orkiestrom Ochotniczych Straży Pożarnych

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, za wspólne koncerty w różnych zakątkach naszego kraju dedykuję orkiestrom „Marsz Strażaków Ochotników”, by był pamiątką dostojnego Jubileuszu Związku OSP RP. Życzę sukcesów artystycznych i szczęścia … Leonarda Bogdan

Współpraca Związku OSP RP i Państwowej Straży Pożarnej to podstawa naszego bezpieczeństwa. Czy jesteśmy na rozdrożu?

W toku dyskusji rozpoczętej na ostatnim XIV Zjeździe Związku OSP RP a następnie kontynuowanej w ramach prac nad strategią Związku wypracowaliśmy szereg wniosków i rekomendacji w obszarze powszechnego bezpieczeństwa. Odnoszą się one tak do oceny ostatnich kilkudziesięciu lat jak i wniosków na przyszłość. Poddaliśmy analizie i ocenie jednostki obecnie obowiązującego systemu ochrony przeciwpożarowej a także możliwości ich rozwoju oraz znaczenia dla całego systemu w bliższej i dalszej przyszłości. Dotyczy to w szczególności współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych i ich Związku oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Informacja o braku konsultacji projektu ustawy o OSP z Zarządem Głównym ZOSP RP

Czy projekt ustawy o OSP był konsultowany jak twierdzi Komenda Główna PSP w opublikowanym 13.05.2021 r. wpisie na stronach rządowych? Prawdę ujawniają pisma MSWiA oraz KG PSP. 17 marca Sekretarz Stanu w MSWiA Maciej Wąsik pisze, że projekt zostanie przekazany do konsultacji dopiero po zakończeniu prac i tak się stało dopiero 29 kwietnia br. o godz. 13:48, a więc po konferencji MSWiA. Z pisma Pana Min. Wąsika (17.03.21) wynika, że prace wciąż trwają… A trwały aż do 29.04.2021 r. Z pisma Pana Komendanta Bartkowiaka (27.01.21) wynika, że prace nad ustawą trwają w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA pod nadzorem Pana Ministra Wąsika

Zmiana terminu olimpiady DDP

Związek OSP RP, Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie współorganizatorzy wraz z Gminą Wieruszów oraz Starostwem Powiatowym - II Międzynarodowej i III Ogólnopolskiej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych informują o przełożeniu terminu organizacji Olimpiady na rok 2022.

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej


Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów OSP zorganizował konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP  dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.
Prezentujemy ankiety, za pomocą których każdy strażak i członek ochotniczej straży pożarnej może wyrazić swoją opinię na temat ustawy.