Sprzęt dla OSP

Mimo problemów z dostawami sprzętu przez producentów na światowe rynki udało się doposażyć kolejne OSP. Powołana przez ZG ZOSP RP Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia umożliwia uzupełnienie sprzętu utraconego przez ochotnicze straże podczas działań ratowniczych takich jak katastrofy, klęski żywiołowe i zdarzenia o znacznych rozmiarach.

POLSKA DRUŻYNA ZWYCIĘŻYŁA W EUROPEAN NATIONS CUP STIHL TIMBERSPORTS® 2021

Monachium, 7 sierpnia – niespełna 16-letni, druh Szymon Groenwald (OSP Połczyno) w znakomitym stylu ustanowił rekord świata w Singlebuck i zwyciężył w kategorii junior w międzynarodowych zawodach EUROPEAN NATIONS CUP w sportowym cięciu i rąbaniu drewna STIHL TIMBERSPORTS®, a polska drużyna zdobyła złoty medal.

Zgłoś orkiestrę OSP do nagrody Roku 2021!

Plebiscyt strażacki prowadzony przez dzienniki regionalne Grupy Polska Press w całej Polsce pod patronatem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Tym razem obok tytułów Strażaków Ochotników Roku i OSP Roku, po raz pierwszy przyznane zostaną tytuły Orkiestr OSP Roku 2021. Zachęcamy orkiestry do udziału w plebiscycie. Najpierw w głosowaniu wybrane zostaną orkiestry - laureatki w skali województw, a następnie całego kraju. Głosowanie rozpocznie się w środę, 28 lipca o godz. 00:00:00. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 13 sierpnia włącznie.

Nowe początki polsko-niemieckiej współpracy strażaków-ochotników

W dniach 23-25 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Związku OSP RP i Deutsche Jugendfeuerwer w siedzibie Związku DJF w Berlinie. Głównym celem spotkania było przeprowadzenie analizy możliwości zorganizowania seminarium dla opiekunów MDP pod patronatem i dzięki wsparciu PNWM. Każda ze stron omówiła obecną sytuację i prace, które wykonują dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze w naszych krajach w czasie pandemii.

Rok pomocy Volkswagen Financial Services dla strażaków

Ponad 3500 akcji ratowniczych i 250 000 przejechanych kilometrów to efekt rocznej współpracy Volkswagen Financial Services i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach wsparcia dla strażaków VWFS bezpłatnie użyczył Ochotniczym Strażom Pożarnym 30 Volkswagenów Transporterów.
VWFS planuje kontynuację współpracy z ZOSP RP, opartą tak jak dotychczas na dostarczaniu OSP mobilnych rozwiązań. O szczegółach tych działań poinformujemy w osobnym komunikacie.

Prosty sposób na zagwarantowanie rozliczenia dotacji

Kończy się projekt  dofinansowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Po wakacjach realizowane będą kolejne dotacje z różną datą końcowego rozliczenia. Globalne uwarunkowania produkcji dużej części asortymentu, w świetle sytuacji z jaką mamy do czynienia od ponad roku, nadal mają wpływ na ich dostępność.

Opinia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej do projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej negatywnie opiniuje przedłożony projekt Ustawy o Ochotniczych Stażach Pożarnych. Z całą stanowczością przypomina zasadę mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Apeluje o zachowanie zasady oznaczającej zerwanie z doktryną jednolitej władzy i administracji państwowej w terenie, traktującej poziom lokalny jako najniższy szczebel administracji centralnej.

Kolejne OSP odbierają sprzęt!

Kolejne OSP otrzymały sprzęt w ramach Funduszu „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia” powołanego przez Związek OSP RP.

Konkurs Harnasia dla OSP w którym nagrodą będzie dofinansowanie na na cele statutowe w wysokości 5 tys. zł na jednostkę

Serdecznie zapraszam do udziału i zgłaszania Waszych Ochotniczych Straży Pożarnych do internetowego konkursu, który marka Harnaś organizuje w ramach kampanii „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników”. Internetowy konkurs jest otwarty dla chętnych OSP. 10 jednostek, które otrzymają najwięcej głosów, wygra nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł. każda.

Informacja o działaniach Carlsberg Polska dla OSP

Firma Carlsberg Polska przygotowała specjalną loterię dla sklepów spożywczych oferujących piwo Harnaś, której beneficjentami mogą być Ochotnicze Straże Pożarne. Sklepy, które wygrają w loterii, oprócz nagród przewidzianych przez organizatora, otrzymają dodatkowo bony o wartości 3 000 zł każdy, które przekażą wybranym miejscowym OSP. Losowanie odbędzie się w 17 listopada 2021 r. Pula nagród finansowych wynosi 225 000 zł.

Uchwała nr 54/XV/2021 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Związek OSP RP w Uchwale Nr 54/XV/2021 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, postanawia...

Rezerwa natychmiastowa sprzętu dla OSP

Podczas działań ratowniczych dotyczących katastrof, klęsk żywiołowych i zdarzeń o znacznych rozmiarach zniszczeniu ulega sprzęt i umundurowanie strażaków. Aby pomóc ochotniczym strażom w szybkim odzyskiwaniu tego, co utraciły w akcji, Związek OSP RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia”, który już działa.

Wstępna ocena projektu "ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych"

Zmiany wynikające z ustawy o OSP: dotyczą w szczególności świadczeń dodatkowych dla strażaków ochotników oraz dla ratowników górskich. Projekt zawiera również wiele zmian dotyczących organizacji ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Oceniamy, że 4 zmiany zasługują na wprowadzenie do ustawy o ochronie ppoż., 6 zmian jest szkodliwych i 20 zmian pozornych.

REGULAMIN FUNDUSZU "REZERWA NATYCHMIASTOWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA"

ZOSP RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia”. Środki z funduszu przeznaczone są dla OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów, na doposażenie ich w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, hełmy, buty, piły, rękawice itp. Związek dołoży starań by sprzęt do potrzebujących OSP w takich przypadkach został dostarczony w ciągu 24 godzin. Wykaz sprzętu i wyposażenia, będący załącznikiem do regulaminu Funduszu, będzie na bieżąco uzupełniany i korygowany, w zależności od potrzeb strażaków OSP.

Informacja o współpracy Związku OSP RP z marką Harnaś

Wiemy, że wiadomość o pozyskaniu przez Związek OSP RP sponsora w postaci firmy Carlsberg Polska spotkała się z dużym zainteresowaniem z Waszej strony. Otrzymaliśmy wiele pytań o szczegóły tej współpracy i spieszymy z dodatkowymi informacjami.

BĘDĄ LECIEĆ WIÓRY!

Postulaty strażaków ochotników, OSP oraz ZOSP RP do rozwiązań systemowych dot.OSP

Po otwartych konsultacjach oraz zebraniu odpowiedzi na ankiety oraz propozycje zgłoszone przez strażaków ochotników przedstawiamy postulaty środowiska ochotniczego pożarnictwa.