Uchwała nr 54/XV/2021 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Związek OSP RP w Uchwale Nr 54/XV/2021 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, postanawia...

Rezerwa natychmiastowa sprzętu dla OSP

Podczas działań ratowniczych dotyczących katastrof, klęsk żywiołowych i zdarzeń o znacznych rozmiarach zniszczeniu ulega sprzęt i umundurowanie strażaków. Aby pomóc ochotniczym strażom w szybkim odzyskiwaniu tego, co utraciły w akcji, Związek OSP RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia”, który już działa.

Wstępna ocena projektu "ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych"

Zmiany wynikające z ustawy o OSP: dotyczą w szczególności świadczeń dodatkowych dla strażaków ochotników oraz dla ratowników górskich. Projekt zawiera również wiele zmian dotyczących organizacji ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Oceniamy, że 4 zmiany zasługują na wprowadzenie do ustawy o ochronie ppoż., 6 zmian jest szkodliwych i 20 zmian pozornych.

REGULAMIN FUNDUSZU "REZERWA NATYCHMIASTOWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA"

ZOSP RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia”. Środki z funduszu przeznaczone są dla OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów, na doposażenie ich w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, hełmy, buty, piły, rękawice itp. Związek dołoży starań by sprzęt do potrzebujących OSP w takich przypadkach został dostarczony w ciągu 24 godzin. Wykaz sprzętu i wyposażenia, będący załącznikiem do regulaminu Funduszu, będzie na bieżąco uzupełniany i korygowany, w zależności od potrzeb strażaków OSP.

Informacja o współpracy Związku OSP RP z marką Harnaś

Wiemy, że wiadomość o pozyskaniu przez Związek OSP RP sponsora w postaci firmy Carlsberg Polska spotkała się z dużym zainteresowaniem z Waszej strony. Otrzymaliśmy wiele pytań o szczegóły tej współpracy i spieszymy z dodatkowymi informacjami.

INFORMACJA o obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Od 31 października 2021 r. ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) rozszerza katalog podmiotów określnych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

BĘDĄ LECIEĆ WIÓRY!

Postulaty strażaków ochotników, OSP oraz ZOSP RP do rozwiązań systemowych dot.OSP

Po otwartych konsultacjach oraz zebraniu odpowiedzi na ankiety oraz propozycje zgłoszone przez strażaków ochotników przedstawiamy postulaty środowiska ochotniczego pożarnictwa.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ruszowie u najlepszej MDP

26 czerwca 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Ruszów (gm. Węgliniec, pow. Zgorzelecki, woj. dolnośląskie). To ochotnicza straż pożarna, w której działa najlepsza młodzieżowa drużyna pożarnicza w Polsce - MDP Ruszów to zwycięzcy XI edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz jej opiekuna w roku 2020. Funkcję opiekunów pełną nieprzerwanie dh Rafał Mesjasz i dh Aneta Dobrzańska.

Mija 50 lat od pożaru w Czechowicach-Dziedzicach.

Mija pięćdziesiąt lat od tragicznego w skutkach pożaru rafinerii ropy naftowej w Czechowicach-Dziedzicach. W nocy z 26 na 27 czerwca 1971 roku w wyniku wyrzutu płonącej ropy zginęło 33 strażaków i innych uczestników akcji gaśniczej. Cztery kolejne osoby zmarły niedługo potem z powodu poniesionych ran. Walka z szalejącym żywiołem trwała kilka dni.

Dolnośląscy ochotnicy już po eliminacjach do zawodów krajowych.

W ramach przygotowań do Ogólnopolskich Zawodów Sportowo - Pożarniczych wg. regulaminu CTIF 15 młodzieżowych drużyn pożarniczych (7 dziewczęcych i 8 chłopięcych) 20 czerwca br. w Chojnowie wzięło udział w IX Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych MDP woj. dolnośląskiego.

KONKURSY HISTORYCZNE i KONKURS KRONIK 2021

Informujemy, że podsumowanie konkursów historycznych odbędzie się w tym roku we wrześniu w Toruniu.:
- OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRONIK
- KONKURS NA PRACE POPULARNONAUKOWE i BADAWCZE DOTYCZĄCE HISTORII POŻARNICTWA
- KONKURS NA PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA, OPRACOWANIA i RELACJE „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”

Pomoc ZOSP RP dla strażaków ochotników pow. nowotarskiego zaangażowanych w działania w Nowej Białej

22 czerwca br. Związek OSP RP przekazał pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu nowotarskiego biorących udział w akcji gaśniczej oraz usuwaniu jego skutków w Nowej Białej.

Strażacy ochotnicy gasili pożar w Nowej Białej. Teraz pracują przy usuwaniu skutków pożogi.

W gaszeniu pożaru w miejscowości Nowa Biała brało udział 11 zastępów tj. 459 strażaków Ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnych.
Strażacy OSP nadal cały czas pracują na miejscu zdarzenia usuwając skutki pożaru.

INFORMACJA o obowiązku stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez OSP

W związku z problemami interpretacyjnymi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w zakresie w jakim ustawa dotyczy OSP, ZOSP RP zwrócił się z prośbą do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
„Czy Ochotnicze Straże Pożarne są podmiotami publicznymi w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?”

Spotkanie z przedstawicielami Republiki Mołdawii

W poniedziałek, 7 czerwca o godzinie 15:00, odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku OSP RP z przedstawicielami Delegatury Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii. Spotkanie było częścią kilkudniowej wizyty studyjnej mającej na celu wzmocnienie współpracy z polską ochotniczą strażą pożarną.

Badanie OSP

Trwa badanie środowiska OSP w ramach projektu "OSP - potencjał młodych". Zostało już tylko kilka dni na wypełnienie ankiet, dzięki którym lepiej poznamy Wasze potrzeby i zmiany zachodzące w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Badanie pozwoli nam na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla młodych, która zaktywizuje ich do działania.