CIT za 2018 rok składamy już tylko w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie jednostki, również i OSP maja obowiązek składać deklaracje CIT-8 za 2018 rok do Urzędu Skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. (art. 27 ust. 1c ustawy o CIT). Najczęstszą forma będzie składanie deklaracji z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bądź z wykorzystaniem podpisu elektronicznego użytkownika na Portalu Podatkowym – dla deklaracji wysyłanych z konta podatnika na Portalu Podatkowym.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami

WOŚP&OSP zagrali razem dla dzieci małych i bez focha na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Studio WOŚP odwiedził Prezes Waldemar Pawlak.
Na licytację przekazano wyjątkowy album "W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" z dedykacją Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka.

Działania ZOSP RP ws. sporządzania sprawozdań finansowych przez OSP niewpisanych do rejestru przedsiębiorstw KRS

Ministerstwo Finansów zajęło jednoznaczne stanowisko, iż jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (np. OSP wpisana wyłącznie do rejestru stowarzyszeń KRS) ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wyłącznie w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej podjął działania mające na celu zmianę wprowadzonego w przyspieszonym tempie nowego uregulowania prawnego

Strażackie Oscary po raz trzeci

To już trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, organizowana przez największą organizację pożytku publicznego w naszym kraju – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak". Poprzednie edycje konkursu odbiły się szerokim echem nie tylko wśród strażaków-ochotników, ale także organizacji z nimi współpracujących.
Konkurs FLORIANY skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych i partnerów, z którymi realizują projekty: lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych przedsięwzięć.

"Aktywacja edukacji Orkiestrowej" w OSP Krasocin

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie w bieżącym roku zrealizowała nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Aktywacja edukacji Orkiestrowej” dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury.
Projekt realizowany był w okresie maj-grudzień 2018r. Polegał na organizacji szeregu warsztatów muzycznych integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin. Wykorzystywał potencjał doświadczonych członków Orkiestry, którzy kontynuują edukację muzyczną formalną...

Nowe stawki dofinansowania PNWM w 2019 r.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży opublikowała nowe stawki ryczałtowe obowiązujące od stycznia 2019 r. W przypadku polskich wnioskodawców podwyższeniu uległa dotacja do kosztów pośrednika językowego oraz dotacja do kosztów podróży.
Nowe stawki ryczałtowe

Życzenia Świąteczne Prezesa ZG Związku OSP RP

Druhny, Druhowie, Strażacy

Wszyscy przyzwyczaili się do Waszej obecności i poczucia bezpieczeństwa, jakie niesiecie swoją obecnoscią, bezinteresowną gotowoscią do pomocy i heroizmem w chwilach, gdy ryzykujecie, by ratawac innych. Podejmujecie społeczne inicjatywy, wciąż szukacie rozwiązań i pomysłów, by życie Waszych lokalnych środowisk było ciekawsze, lepsze, by mieszkancy naszych małych Ojczyzn byli bezpieczni. Pielęgnujecie historię i tradycje dla kolejnych pokoleń, uczycie odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, prezentujecie patriotyzm w najczystszej i najmądrzejszej postaci. Za to wszystko z całego serca dziękuję w imieniu swoim, tych, którzy są Wam wdzięczni, jak i tych, którzy nie zdają sobie sprawy, że gdy będą potrzebowali pomacy, bez wahania pośpieszycie im na ratunek. Pięknie ujmują to słowa: "Gdy uratujesz choćby jedno życie, to tak jak byś ratował cały świat", a Strażacy ratują tak wielu.

Życzę Wam wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiego dobra w nadchodzącym 2019 roku. Zdrowia dla Was, Waszych Rodzin i Przyjaciół, wielu powodów do radości, oparcia w najbliższych, satysfakcji w życiu zawodowym i pełnionej służbie. Niech otacza Was życzliwosc i wypełnia duchowy spokój.

Strażacka Wigilia u „Najlepszych z Najlepszych” – MDP Dziergowice

Świąteczny czas to również okazja do strażackich spotkań i życzeń. „Spotkanie przy wigilijnym stole” zorganizowała 22 grudnia br. również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Dziergowice.
Drużyna kierowana przez opiekunów Sebastiana Kwoczałę i Piotra Garbasa w roku 2018 zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Najlepsi z Najlepszych”

Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich

Związek OSP RP przygotował dla Państwa informację o ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich. Informacja (wraz z dokumentami i formularzami ARiMR) dostępna jest na dysku google.pl pod linkiem: https://goo.gl/forms/Lds3guxAE8GzPh4m1
WAŻNE: Istniejące koła KGW powinny poinformować Prezesa ARiMR o KGW działającym w konkretnej wsi na podstawie przepisów dotychczasowych w celu zablokowania rejestracji KGW na podstawie ustawy z 2018 r. (Art. 34 ust. 3) Następnie (w okresie miesiąca tj. do 29.12.2018 r.) zdecydują czy działają na podstawie przepisów dotychczasowych (Art. 34 ust. 6) albo skorzystają z prawa pierwszeństwa i zarejestrują się w rejestrze ARiMR (Art. 34 ust. 2). Przekazanie informacji Prezesowi ARiMR o działającym w danej wsi kole KGW jest ważne albowiem w ustawie nie określono żadnego trybu ustalania czy w konkretnej wsi działa już koło KGW a ARiMR dotychczas nie posiada żadnych danych o aktywności KGW.

Powołano Krajowe Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP

1 grudnia 2018 r. zostało powołane i odbyło swoje pierwsze posiedzenie Krajowe Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich. Posiedzenie miało miejsce w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele województw zgłoszeni do udziału w pracach Krajowego Kolegium Sędziów zgodnie z Uchwałą nr 195/20/2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP.

Bohater z OSP Licheń Stary

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Zasługi za Dzielność Adriana Ziółkowskiego, który uratował tonącego mężczyznę. Gratulacje dla druha Adriana Ziółkowskiego z OSP Licheń Stary!

THW-Jugend z wizytą w Polsce – nowe pespektywy współpracy

W dniach 16-18 listopada 2018 r. w Pruszczu Gdańskim odbyło się pierwsze polsko-niemieckie spotkanie opiekunów młodzieży skupionej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych i w organizacji Technisches Hilfswerk-Jugend. Jego celem było poznanie specyfiki działania obu organizacji, znalezienie partnera do współpracy, wymiana doświadczeń.

Myśląc Ojczyzna

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: • Nagranie z mszy świętej oraz koncertu w Świątyni Opatrzności Bożej • Grób Nieznanego Żołnierza • Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego • Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela • Pomnik Romana Dmowskiego • Pomnik Wincentego Witosa • Pomnik Józefa Piłsudskiego • Grób Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego • Pomnik Powstania Warszawskiego • Grób Bolesława Chomicza • Strażacki Ruch Oporu "Skała"

Sto pomysłów na stulecie

Zbliżamy się do finiszu obchodów doniosłych jubileuszy : setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Wypada podsumować nasz udział w organizowanych z tych okazji uroczystości i nasze własne działania wynikające z inicjatywy strażaków i przez nich realizowanych

Święty Jan Paweł II i strażacy

Ze względu na doniosły jubileusz 40. rocznicy wyboru Papieża-Polaka zwracamy się do wszystkich OSP i Oddziałów Związku o nadsyłanie zdjęć, relacji, wspomnień ze spotkań ze św. Janem Pawłem II.
Prosimy również o skany zapisków w strażackich kronikach i wydawnictwach okolicznościowych dotyczących Pontyfikatu św. Jana Pawła II. Chcemy przygotować wystawę pn. „Święty Jan Paweł II i strażacy” do wykorzystania podczas spotkań programowych oraz przygotowania wydawnictw okolicznościowych.

Jubileuszowe XXV Regionalne Przeglądy Orkiestr OSP już za nami

48 Orkiestr OSP wzięło udział w jubileuszowej edycji Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP. Cykl przeglądów rozpoczął się 20 maja w jak zwykle gościnnej dla Orkiestr strażackich Krynicy-Zdroju, a zakończył 26 sierpnia w debiutującym w roli gospodarza przeglądu Lidzbarku. Regionalne przeglądy Orkiestr OSP są ostatnim etapem eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w 2019r. Razem z niższymi szczeblami eliminacji stanowi największy konkurs orkiestr dętych w Polsce.

Szkolenie dla opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych

Szkolenie dla opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych, Pisarzowice, 3-4 listopada 2018 r.
„Lepienie w glinie – czyli czego unikać by nie skrzywić młodego człowieka.”

Zapraszamy do udziału w akcji "Niepodległa do Hymnu"

W związku ze zbliżającą się datą 11 listopada - jedną z najważniejszych w naszej historii – Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do współtworzenia wyjątkowej akcji: „Niepodległa do Hymnu”. Inicjatywy, której podstawowym celem jest zaangażowanie Polek i Polaków do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada dokładnie o godzinie 12:00.
O godz. 12:00 podczas oficjalnych obchodów na Pl. J. Piłsudskiego w Warszawie do hymnu staną przedstawiciele Państwa. O tej samej godzinie stacje radiowe w całej Polsce wyemitują hymn naszego Państwa, tak by każdy Polak mógł się dołączyć do wspólnego śpiewania.