Prezes ZG ZOSP RP druh W. Pawlak w powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości RP !

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda Postanowieniem z dnia 11 września 2017 r. powołał Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Waldemara Pawlaka w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Powołanie druha Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP do składu komitetu jest wielką nobilitacją dla całego środowiska strażaków-ochotników w Polsce.

Obradował XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

9 września 2017 r. w Warszawie w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obradował XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
W zjeździe wzięło udział 159 spośród 165 uprawnionych do głosowania delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju.

UROCZYSTOŚCI INAUGURUJĄCE OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI Świątynia Opatrzności Bożej

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się uroczystościami 10 września w Warszawie - Koncertem i Mszą Świętą w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski w Świątyni Opatrzności Bożej, bardzo prosimy by Orkiestry, Zespoły i Chóry które zgłosiły się do udziału w uroczystościach o kontakt ps@zg.zosprp.pl jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia materiału nutowego.

9 września 2017 roku w Warszawie odbędzie się XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W XIV Zjeździe Krajowym Związku OSP RP udział bierze 165 delegatów i 55 przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych wybranych na zjazdach oddziałów wojewódzkich oraz członkowie wspierający, członkowie ustępujących władz Związku a także osoby zaproszone.

Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

W piątek 8 września, w przeddzień XIV Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Członkowie Zarządu Głównego: druh Ireneusz Skubis oraz druh Adam Nowak złożyli w imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Waldemara Pawlaka wiązanki na grobie Bolesława Chomicza...

Strażacy ochotnicy - DZIĘKUJEMY


Statystyki interwencji związanych z przejściem frontu burzowego:
Łącznie od 10 do 20 sierpnia odnotowano 24910 interwencji
W akcjach wzięło udział łącznie 65220 strażaków ochotników i 28535 strażaków PSP

Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej

Zasady podziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej określonych w art. 15 pkt 1-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Dokument PDF
Wniosek o dofinansowanie

"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Warsztaty dla kadr instruktorskich Orkiestr - praca z dziećmi i młodzieżą - Mykanów, 7-8 października 2017r.
Zgłoszenie

"Pracownia liderów orkiestrowych" Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Szkolenie dla kadr organizacyjnych Orkiestr w Warszawie
informacje i zgłoszenie  
Warsztaty dla tamburmajorów Orkiestr OSP w Nadarzynie
informacje i zgłoszenie  

15 profesjonalnych pił spalinowych do drewna marki STIHL dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa pomorskiego

Związek OSP RP za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku przekazał 15 profesjonalnych pił spalinowych do drewna marki STIHL dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa pomorskiego. 
Łącznie dla OSP biorących udział w akcji przekazano 30 profesjonalnych pilarek do drewna.

Działania strażaków ochotników powiecie chojnickim i kościerskim

Końca prac nad usuwaniem skutków nawałnicy w powiecie chojnickim i kościerskim nie widać. Oprócz opisywanego przez media Rytla, bardzo ucierpiały też Trzebuń, Dziemiany i okolice - może nawet bardziej? Strażacy ochotnicy są bardzo zmęczeni, ale nie odpuszczają, bo wielu ludzi wciąż jeszcze nie ma prądu. O pomocy wojska nie ma co pisać... Aktualnie trwa mordercza walka, aby udrożnić energetykom dostęp do słupów wysokiego napięcia. Pomagają ochotnicy niemal z całej Polski.

XX Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych 27 sierpnia w Opatowie

Do Opatowa na XX Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych
serdecznie zapraszają
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
Opatowski Ośrodek Kultury

Biegaj z OSP

Biegaj z OSP to inicjatywa, której pomysłodawcami są dwaj druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach, Roman Szmyt – Naczelnik OSP i Damian Mikołajczyk – członek Zarządu OSP. W OSP Janiszewice jest wielu druhów którzy często biorą udział w różnego rodzaju imprezach biegowych występując jako drużyna OSP Janiszewice. W 2016 roku druhowie postanowili sami zorganizować dwa biegi.

Uroczystości pogrzebowe generała brygadiera Feliksa Deli

W piątek 21 lipca o godz. 11.00 w Bazylice św. Floriana w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe generała brygadiera Feliksa Deli, pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, twórcy Krajowego Systemu ratowniczo – Gaśniczego.

XIV Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TimersportS Ostróda 2017

Arkadiusz Drozdek z OSP Urzuty znów nie dał rywalom szans. Po raz dziewiąty został Mistrzem Polski TimbersportS Series. Padły dwa nowe rekordy Polski: Arkadiusza Drozdka w Underhand Chop i Krystiana Kaczmarka w Single Buck.

WIZYTA STUDYJNA DLA CZŁONKÓW KADR ORKIESTR I GRUP TANECZNYCH MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH

Zapraszamy członków kadr Orkiestr OSP i grup tanecznych do udziału w wizycie studyjnej w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Termin wizyty - 25-28 sierpnia br. w  Karlowych Varach (Czechy)