Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dot. także kierowców)

1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831), która m.in. w ustawie o ubezpieczeniu spo-łecznym rolników dodała art. 5b o treści...

IX MISTRZOSTWA POLSKI STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW W RATOWNICTWIE WODNYM I POWODZIOWYM w SIERAKOWIE WIELKOPOLSKIM 19-21 CZERWCA 2015 r.

W Mistrzostwach Polski mogą wziąć udział załogi reprezentujące Ochotnicze Straże Pożarne, specjalizujące się w ratownictwie wodnym i powodziowym, dysponujące własnym sprzętem pływającym.
Zgłoszenia do 23.05.2015 !!!

XV Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Obronnych

Zgodnie z Kalendarzem Imprez na 2015 rok, w dniach 3-6 lipca br. w Prąbce, woj. śląskie odbędą się XV OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH W SPORTACH OBRONNYCH. Termin zgłoszenia upływa 15 czerwca. Drużyny zainteresowane startem prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem właściwego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

XIX Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że zgodnie z regulaminem w bieżącym roku organizowane są XIX Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w następujących dniach i miejscowościach

Ogólnopolskie obchody Dnia Strażaka w Olsztynie

16 maja 2015 r. odbyły się główne strażackie uroczystości związane z Ogólnopolskimi Obchodami Dnia Strażaka, połączone z jubileuszem 70.lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie i nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie.

Nowy "STRAŻAK"

• nowa szata graficzna
• ciekawe i ważne tematy
• wywiady z wyjątkowymi ludźmi
• przydatne porady prawne
Zapraszamy do lektury!
W numerze majowym

Dzień Strażaka w Warszawie

4 maja odbyła się XI Pielgrzymka Strażaków do Relikwii św. Floriana znajdujących się w bazylice katedralnej na warszawskiej Pradze. Poza druhami ochotnikami i funkcjonariuszami PSP wzięli w niej udział także: podsekretarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, komendant główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Mistrzostwa Polski OSP w maratonie rowerowym o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza wszystkich chętnych strażaków ochotników do wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski Ochotniczych Straży Pożarnych w maratonie rowerowym o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.