Msza św. w Łowiczu

2 lutego bieżącego roku o godzinie 9.00 w Bazylice Katedralnej w Łowiczu ksiądz biskup Józef Zawitkowski odprawi w Sanktuarium Matki Boskiej Księżnej Łowickiej mszę świętą za zmarłych,

28 NOWYCH SAMOCHODÓW DLA MAŁOPOLSKICH OSP

Do małopolskich OSP trafiło 17 średnich i 11 lekkich nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

VI Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych". Termin przesłania zgłoszeń - do 28.02.2015 roku

Związek OSP RP zaprasza Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP w naszym kraju.

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Nasza Straż Pożarna"

W dniu 27 listopada 2014 r. podczas posiedzenia Jury, które miało miejsce w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie rozstrzygnięta została XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Nasza Straż Pożarna”.

Nowy "STRAŻAK"

• nowa szata graficzna
• ciekawe i ważne tematy
• wywiady z wyjątkowymi ludźmi
• przydatne porady prawne
Zapraszamy do lektury!
W numerze styczniowym

Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dot. także kierowców)

1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831), która m.in. w ustawie o ubezpieczeniu spo-łecznym rolników dodała art. 5b o treści...

Życzenia świąteczne

Dziękujemy za oddanie, determinację, odwagę i pasję, z jaką służą Państwo Społeczeństwu oraz Ojczyźnie. Wielki to honor działać i pracować wśród ludzi, którzy za swoją niezłomną postawę i wierność tradycji obdarzani są przez Rodaków największym szacunkiem i zaufaniem. Przekazujemy wyrazy podziwu i uznania wszystkim członkom naszej wielkiej Strażackiej Rodziny.