INFORMACJA o obowiązku stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez OSP

W związku z problemami interpretacyjnymi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w zakresie w jakim ustawa dotyczy OSP, ZOSP RP zwrócił się z prośbą do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
„Czy Ochotnicze Straże Pożarne są podmiotami publicznymi w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?”

Spotkanie z przedstawicielami Republiki Mołdawii

W poniedziałek, 7 czerwca o godzinie 15:00, odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku OSP RP z przedstawicielami Delegatury Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii. Spotkanie było częścią kilkudniowej wizyty studyjnej mającej na celu wzmocnienie współpracy z polską ochotniczą strażą pożarną.

Badanie OSP

Trwa badanie środowiska OSP w ramach projektu "OSP - potencjał młodych". Zostało już tylko kilka dni na wypełnienie ankiet, dzięki którym lepiej poznamy Wasze potrzeby i zmiany zachodzące w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Badanie pozwoli nam na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla młodych, która zaktywizuje ich do działania.

Stanowisko Związku OSP RP w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Zarząd Główny ZOSP RP przyjął 20 maja br. uchwałę dotyczącą zajęcia stanowiska w sprawie ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

ZOSP RP z uznaniem przyjął zapowiedź zmiany stanowiska rządu w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartą w projekcie ustawy o OSP.

Związek negatywnie zaopiniował proponowane w projekcie ustawy rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i zakresu działania OSP.

Zdaniem Związku rozwiązanie systemowe powinny być zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawie o ochronie ludności.

Stanowisko Związku OSP w sprawie ustawy o OSP
Konsultacje projektu ustawy prowadzone przez ZOSP RP
Ankieta zbierająca opinie strażaków ochotników o projekcie ustawy o OSP

Życzenia Prezesa ZG ZOSP RP z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim małym Strażakom, członkom Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych życzenia składa Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP.

Zawody CTIF - eliminacje wojewódzkie ruszyły

W prezencie Orkiestrom Ochotniczych Straży Pożarnych

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, za wspólne koncerty w różnych zakątkach naszego kraju dedykuję orkiestrom „Marsz Strażaków Ochotników”, by był pamiątką dostojnego Jubileuszu Związku OSP RP. Życzę sukcesów artystycznych i szczęścia … Leonarda Bogdan

Współpraca Związku OSP RP i Państwowej Straży Pożarnej to podstawa naszego bezpieczeństwa. Czy jesteśmy na rozdrożu?

W toku dyskusji rozpoczętej na ostatnim XIV Zjeździe Związku OSP RP a następnie kontynuowanej w ramach prac nad strategią Związku wypracowaliśmy szereg wniosków i rekomendacji w obszarze powszechnego bezpieczeństwa. Odnoszą się one tak do oceny ostatnich kilkudziesięciu lat jak i wniosków na przyszłość. Poddaliśmy analizie i ocenie jednostki obecnie obowiązującego systemu ochrony przeciwpożarowej a także możliwości ich rozwoju oraz znaczenia dla całego systemu w bliższej i dalszej przyszłości. Dotyczy to w szczególności współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych i ich Związku oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Informacja o braku konsultacji projektu ustawy o OSP z Zarządem Głównym ZOSP RP

Czy projekt ustawy o OSP był konsultowany jak twierdzi Komenda Główna PSP w opublikowanym 13.05.2021 r. wpisie na stronach rządowych? Prawdę ujawniają pisma MSWiA oraz KG PSP. 17 marca Sekretarz Stanu w MSWiA Maciej Wąsik pisze, że projekt zostanie przekazany do konsultacji dopiero po zakończeniu prac i tak się stało dopiero 29 kwietnia br. o godz. 13:48, a więc po konferencji MSWiA. Z pisma Pana Min. Wąsika (17.03.21) wynika, że prace wciąż trwają… A trwały aż do 29.04.2021 r. Z pisma Pana Komendanta Bartkowiaka (27.01.21) wynika, że prace nad ustawą trwają w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA pod nadzorem Pana Ministra Wąsika

Zmiana terminu olimpiady DDP

Związek OSP RP, Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie współorganizatorzy wraz z Gminą Wieruszów oraz Starostwem Powiatowym - II Międzynarodowej i III Ogólnopolskiej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych informują o przełożeniu terminu organizacji Olimpiady na rok 2022.

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej


Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów OSP zorganizował konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP  dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.
Prezentujemy ankiety, za pomocą których każdy strażak i członek ochotniczej straży pożarnej może wyrazić swoją opinię na temat ustawy.

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok V - Dodatek do emerytur.

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok V - „Dodatek do emerytur”.

Uruchamiamy punkt konsultacyjny on line

Rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. Warunki zewnętrzne w jakiej przychodzi nam ją przeprowadzić powodują, że pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z możliwym sposobem jej przeprowadzenia.

Komunikaty prasowe Zespołu ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2

Zespół ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, przekazuje bieżące dane informacyjne

PSP "daje" ustawę dla ochotników. Czy to koniec ochotniczego strażactwa?

,,Doceniając szczególną postawę obywatelską ochotniczego pożarnictwa ,,Bogu na chwałę ludziom na pożytek” na przestrzeni dziejów naszej państwowości uchwala się niniejszą ustawę…”To ze wstępu do projektu ustawy przygotowanego przez PSP dla OSP. Strażacy ochotnicy czytają i oczy przecierają ze zdumienia. Nie rozumieją ,,dobroci” płynącej z tego daru. Albo zakazy, albo nakazy.

Młodzi liderzy w OSP - wyzwól swój potencjał! Konferencja online inaugurująca projekt OSP - Potencjał Młodych

Co? Konferencja online inaugurująca projekt OSP - Potencjał Młodych
Kiedy? 27 maja 2021 r. (czwartek) w godzinach 18:30 - 20:00. 
Gdzie? Spotkanie online, platforma Zoom.

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok IV - DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA OSP - ORKIESTRY, MDP

Przedstawiamy materiały dot. dyskusji na dzisiejszych konsultacjach projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Blok IV - „Działalność społeczna OSP - Orkiestry, MDP”.