Nekrolog

Panu nadbrygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi
Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

BRATA

Ś.P GRZEGORZA BARTKOWIAKA

W imieniu
władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
składa

Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

Życzenia Wielkanocne Prezesa ZG ZOSP RP

Wszystkim Druhnom i Druhom oraz Przyjaciołom Ochotniczych Straży Pożarnych życzę pięknych, zdrowych, spokojnych Świąt Wielkiejnocy. Odpoczynku, ciepła i radości w gronie najbliższych. Wzajemnej życzliwości, optymizmu i spełnienia.

Życzenia Wielkanocne Dyrektora ZW ZOSP RP

Szanowne Druhny i Druhowie, Rycerze Świętego Floriana, Przyjaciele.
Życzymy Wam zdrowych, radosnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych!
Wszystkim Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Starostom, Marszałkom, Radnym, Pracownikom Samorządowym oraz Wszystkim, którzy przesłali do nas życzenia, serdecznie dziękujemy i życzymy czasu wytchnienia od codziennych zadań i obowiązków pełnionych w dobie pandemii.
Niechaj tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla Was czasem nadziei.

Informacje o kampanii 1% podatku na rzecz Związku OSP RP w 2021 roku

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2021 R. DO 30.04.2021 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
ORAZ NAZWĘ I ADRES OSP
       

Przedłużenie terminu złożenia zeznania o wysokości dochodu i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego

Informujemy, że na mocy postanowień rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 571) termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 dla osób prawnych za 2020 r., a więc i dla OSP, został przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r.

INFORMACJA w sprawie zapewnienia opieki dzieciom członków OSP w żłobkach i przedszkolach

Zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na obszarze kraju ogranicza się m.in. funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Czy OSP są podmiotami publicznymi w rozumieniu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Związek OSP RP wystąpił z zapytaniem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o o rozwianie wątpliwości jakie powstały wśród ochotniczych straży pożarnych (OSP) związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podstawę prawną do tego wystąpienia daje Związkowi treść art. 8 tejże ustawy, zgodnie z którym o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Związek OSP RP dostarczył do OSP wszystkie środki ochrony indywidualnej z rezerw RARS

Związek OSP RP zakończył dystrybucję do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkich pakietów środków ochrony indywidualnej przeciw COVID-19 przekazanych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Dofinansowanie dla OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień. Na rok 2021 łączny limit dofinansowania wynosi 79 000 000 zł.

Można zatrudniać kierowców, mechaników - konserwatorów z OSP

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, po ponownym przeanalizowaniu odstąpiła od wskazywania jako nieprawidłowości zawierania umów zleceń, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków konserwatora lub mechanika na rzecz jednostek OSP przez ich członków

Wystawa malarstwa "Rycerze świętego Floriana". W jedności siła” w 100-lecie zjednoczenia ruchu strażackiego i powstania ZOSP RP

Rozpoczynamy cykl wydarzeń upamiętniających 100-lecie zjednoczenia ruchu strażackiego. We wtorek, 9 marca 2021 r. o godzinie 12:00, w Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie uroczyście otwarto wystawę malarską poświęconą straży pożarnej w malarstwie.

Spotkanie Prezydenta RP ze strażakami państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych, zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19

8 marca br. w Kancelarii Prezydenta odbyło się spotkanie Prezydenta RP ze e strażakami państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych, zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19

Kurs dla wychowawców wypoczynku.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce organizuje kurs dla Młodzieży Niemieckiej w wieku 18 – 35 lat jako wychowawców wypoczynku, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Kurs odbędzie się w terminie 22-23 maja i 29-30 maja br. w ZOSP RP Ośrodku Szkoleniowym w Turawie. Zapisy do 7 maja br.

XII Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych". Termin przesłania zgłoszeń - do 31.03.2021 roku

Tradycyjnie zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Zachęcamy do zgłoszenia Waszych młodzieżowych drużyn pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

Uruchamiamy punkt konsultacyjny on line

Rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. Warunki zewnętrzne w jakiej przychodzi nam ją przeprowadzić powodują, że pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z możliwym sposobem jej przeprowadzenia.

Komunikaty prasowe Zespołu ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2

Zespół ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, przekazuje bieżące dane informacyjne