1% podatku dla Związku OSP RP w roku 2016 za rok podatkowy 2015

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2016 R. DO 02.05.2016 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
       

Nowy "STRAŻAK"

• nowa szata graficzna
• ciekawe i ważne tematy
• wywiady z wyjątkowymi ludźmi
• przydatne porady prawne
Zapraszamy do lektury!
W numerze lutowym

Kiry 2016

W dniach od 30stycznia do 1 lutego 2016 r. w ośrodku szkoleniowo- wypoczynkowym ZOSP RP w Kościelisku – Kirach odbyły się warsztaty szkoleniowe dla strażaków ochotników dot. koordynacji prowadzenia działań ratowniczych, m.in. w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczenia logistycznego podczas zawodów w sportach pożarniczych oraz innych uroczystości i imprez.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Czerna

30 stycznia 2016 r. we wsi Czerna gm. Krzeszowice odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze tutejszej ochotniczej straży pożarnej. OSP liczy 65 osób (w tym członkowie orkiestry dętej). Do swej dyspozycji strażacy mają nowoczesną remizę z 60 miejscami hotelowymi. W 2015 r. otrzymali nowy samochód strażacki - średni wóz terenowy.

21 samochodów w ręce OSP

31 stycznia b.r. w siedzibie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, z udziałem druha Waldemara Pawlaka prezesa ZG ZOSP RP, odbyło się uroczyste przekazanie ochotniczym strażom pożarnym z woj. małopolskiego 21 samochodów,w tym 13 wozów średnich i 8 lekkich. Łączna wartość samochodów to ok. 9 600 000zł. Na zakup tych samochodów złożyły się fundusze gminne oraz dofinansowanie za pośrednictwem ZG ZOSP RP ze środków MSW i NFOŚiGW a także wsparcie finansowe z WFOŚiGW.

"Ognisty Ratownik – Gorąca Krew"

2 stycznia 2016 r. rozpoczęła się XI edycja Ogólnopolskiego Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Program ma na celu organizację przez strażaków akcji honorowego oddawania krwi przeznaczonej do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Dziękujemy za X zakończonych edycji i zapraszamy po raz jedenasty do wspólnego działaniaw tej szlachetnej, humanitarnej idei.

Mistrzowie w złocie

W gminie Kawęczyn świętowano dwudziestolecie uprawiania pożarniczego sportu według regulaminu CTIF. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak pogratulował wszystkim, którzy przez ten czas angażowali się w sportowy rozwój strażackiej młodzieży i dorosłych.

"Wójt roku 2015"

Związek OSP RP jak co roku objął patronatem ogólnopolski konkurs „WÓJT ROKU 2015”. Konkurs od wielu lat organizowany jest przez Program 1 Telewizji Polskiej SA.
Zachęcamy wszystkich strażaków do zgłoszenia Wójtów do udziału w konkursie, który jest doskonałą okazją do promocji dokonań samorządowców, a także wsparcia jakiego udzielają ochotniczym strażom pożarnym.

Samorządowy Program pomocy finansowej dla gmin/miast dot. zakupu nowych samochodów rat.gaśn. dla woj. mazwowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o uruchomieniu samorządowego programu dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016”.

VII Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych". Termin przesłania zgłoszeń - do 29.02.2016 roku

Związek OSP RP zaprasza Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP w naszym kraju.