Informacje o kampanii 1% podatku na rzecz Związku OSP RP w 2020 roku

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2020 R. DO 30.04.2020 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
       

Komunikaty prasowe Zespołu ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2

Zespół ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, przekazuje bieżące dane informacyjne

Posiedzenie Prezydium ZG ZOSP RP

W dniu 2 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium ZG ZOSP RP. Podjęto uchwałę w sprawie sposobu działania władz statutowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

INFORMACJA w sprawie przyjętych rozwiązań prawnych istotnych dla strażaków OSP związanych z COVID-19

Ustawą z dnia 31 marca Sejm przyjął regulacje w sprawie rozwiązań prawnych przyjętych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 istotnych dla strażaków OSP.

Wydłużenia terminu na złożenie CIT-8 za 2019 rok.

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które wydłuża termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku CIT za 2019 r.

Próby przeznaczania pomieszczeń OSP na kwarantannę

Dochodzą do nas niepokojące sygnały o próbach wymuszania przez lokalne władze na strażakach ochotnikach zgody na wykorzystywanie strażnic OSP do celów związanych z wirusem Covid-19 np. do przygotowania pomieszczeń dla osób odbywających kwarantannę

Pismo PZG ZOSP RP do Prezydenta RP z prośbą o możliwość skorzystania z zapasów strategicznych dla doposażenia strażaków OSP

W dniu 26 marca br. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak wystosował list do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Prezes ZG ZOSP RP zwrócił się do Prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości spowodowania skorzystania z zapasów strategicznych dla doposażenia strażaków OSP w środki ochrony indywidualnej.

Wystąpienie ZOSP RP do Ministra SWiA oraz Ministra Zdrowia o zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczeń lekarskich i KPP

Związek OSP RP wystąpił do Ministra SWiA z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do czasowego zawieszenie obowiązku posiadania przez członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych aktualnych badań lekarskich oraz do Ministra Zdrowia z prośbą o czasowe zawieszenie obowiązku przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego przez członków ochotniczych straży pożarnych posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie KPP

Wytyczne Komendanta Głównego PSP dla OSP włączonych do KSRG dotyczące działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem

Wytyczne Komendanta Głównego PSP dla OSP włączonych do KSRG dotyczące działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem sars-cov-2

Od 20 marca wprowadzono w Polsce stan epidemii

Od 20 marca wprowadzono w Polsce stan epidemii. Poza już obowiązującymi restrykcjami, nowością jest to, że właściciele niektórych nieruchomości, lokali i terenów będą musieli na wniosek wojewody udostępnić je na potrzeby walki z epidemią

KORONAWIRUS

Sytuacja w naszym kraju jest bardzo poważna. W związku z zagrożeniem pandemią Koronawirusem SARS-Cov-2 bardzo ważne aby każdy wykonywał swoje obowiązki z najwyższą starannością. Dla strażaków ochotników a szczególnie ratowników uczestniczących w akcjach najważniejszym zadaniem jest ratowanie życia i zdrowia ludzi. Działania ratownicze należy prowadzić zgodnie z najwyższymi standardami, w szczególności dotyczy to działań przeciwpożarowych, wypadków drogowych i innych gdzie zagrożone jest życie ludzi.

Komendant Główny PSP uruchamia środki finansowe na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronowirusa

Komendant Główny PSP uwzględniając zgłaszane potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podjął decyzje o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koro

Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP w sprawie działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

Prezydium ZG ZOSP RP 10 marca br. przyjęło uchwałę w sprawie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemio-logiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w której postanawia m.in.:
- odwołać posiedzenia władz ZOSP RP i jego oddziałów,
- odwołać wszelkie imprezy masowe, konkursy, turnieje itp.,
- zarekomendować ochotniczym strażom pożarnym podjęcie analogicznych działań...

Informacja w sprawie odbywania walnych zebrań członków OSP w okresie występowania koronawirusa w Polsce

Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium ZG ZOSP RP podjęło uchwałę w sprawie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
Uchwała m.in. rekomenduje poddanie ocenie przez władze OSP zasadności zwoływania w tym okresie walnych zebrań członków OSP. Władze Związku sugerują, by zarządy poszczególnych OSP, w których nie odbyły się dotąd sprawozdawcze walne zebrania członków, po dokonaniu oceny zagrożenia epidemiologicznego na terenie ich gminy (powiatu), podjęły decyzje co do terminów zwołania tych zebrań

Płyn dezynfekujacy - Woda - Mydło - Ręcznik papierowy wszystko w jednym miejscu

Zestaw zawiera:
zbiornik ShoulderSink,
1x mydło 380 ml,
1x etanol do dezynfekcji 380 ml,
1x żel do mocno zabrudzonych rąk 380 ml,
papier,
kosz na odpady,
pasek zabezpieczający zbiornik,
dopinany pasek na ramię.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” 2020 - rozstrzygnięty

Wyniki konkursu plastycznego...

Uwaga Strażacy! Ostatni tydzień na zgłoszenie do FLORIANÓW 2020

Mamy dla Was dobrą wiadomość! O ważności zgłoszenia do FLORIANÓW 2020 decyduje data stempla pocztowego. Ponieważ w tym roku 15 marca przypada w niedzielę, to 16 marca 2020 r. jest ostatnim dniem na przesłanie projektu. Czekamy na Wasze zgłoszenia!