Działania ZOSP RP ws. sporządzania sprawozdań finansowych przez OSP niewpisanych do rejestru przedsiębiorstw KRS

Ministerstwo Finansów zajęło jednoznaczne stanowisko, iż jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (np. OSP wpisana wyłącznie do rejestru stowarzyszeń KRS) ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wyłącznie w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej podjął działania mające na celu zmianę wprowadzonego w przyspieszonym tempie nowego uregulowania prawnego

Informacje o kampanii 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2019 R. DO 30.04.2019 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
       

Lista utworów do wykorzystania przez Orkiestry OSP

Dydaktyczny materiał nutowy dla Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. W celu uzyskania dostępu prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt z Działem Programowym:

ps@zg.zosprp.pl,
ps@zosprp.org.pl

"Eksperyment Wymiana" - nowy program wspierania międzynarodowych projektów z zakresu STEM

Zachęcamy do zgłoszenia projektu wymiany do nowego programu wspierania „Eksperyment wymiana. STEM w międzynarodowej wymianie młodzieży“ (STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics/ nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka), w ramach którego PNWM oferuje finansowanie w wysokości maksymalnych stawek ryczałtowych PNWM do kosztów pobytu, programu, tłumaczenia, kosztów podróży oraz ewentualnego spotkania przygotowawczego i podsumowującego. Wnioski prosimy złożyć bezpośrednio do PNWM.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

Już po raz siódmy strażacy ochotnicy rywalizowali pomiędzy sobą podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Zawody odbyły się 09-10.02.2019 na stoku Polana Sosny w Niedzicy powiat nowotarski, woj. małopolskie.

20 pieśni Moniuszki w opracowaniu na orkiestrę dętą

W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. Z tej okazji zostało przygotowanych 20 pieśni na orkiestrę dętą w opracowaniu Grzegorza Duchnowskiego.
Kompozytor w swej twórczości chętnie sięgał do elementów folkloru i ludowych obyczajów. Utwory kompozytora zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej – do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów.

II Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Samorządem Gminnym i Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieruszowie organizuje w dniu 23 czerwca 2019 r. Drugą Ogólnopolską i Pierwszą Międzynarodową Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych w Wieruszowie (...) Zapewniamy niezapomniana atmosferę, uczciwą rywalizację i wiele atrakcji. Olimpiada będzie wyjątkowa i niezapomniana dzięki naszym najmłodszym adeptom ochotniczej służby pożarniczej.
Już dziś zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, zgłoszenia i udziału nasze dziecięce drużyny pożarnicze

X Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych". Termin przesłania zgłoszeń - do 28.02.2019 roku

Tradycyjnie do końca lutego przyjmujemy zgłoszenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu. Do konkursu mogą przystąpić drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z wymienionych w regulaminie kryteriów.

Sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i do KAS składane już tylko w formie elektronicznej

Zgodnie z nowymi zasadami obowiązkiem składania e-sprawozdań finansowych objęte są następujące podmioty...

CIT za 2018 rok składamy już tylko w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie jednostki, również i OSP maja obowiązek składać deklaracje CIT-8 za 2018 rok do Urzędu Skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. (art. 27 ust. 1c ustawy o CIT). Najczęstszą forma będzie składanie deklaracji z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bądź z wykorzystaniem podpisu elektronicznego użytkownika na Portalu Podatkowym – dla deklaracji wysyłanych z konta podatnika na Portalu Podatkowym.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami

WOŚP&OSP zagrali razem dla dzieci małych i bez focha na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Studio WOŚP odwiedził Prezes Waldemar Pawlak.
Na licytację przekazano wyjątkowy album "W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" z dedykacją Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka.

Strażackie Oscary po raz trzeci

To już trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, organizowana przez największą organizację pożytku publicznego w naszym kraju – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak". Poprzednie edycje konkursu odbiły się szerokim echem nie tylko wśród strażaków-ochotników, ale także organizacji z nimi współpracujących.
Konkurs FLORIANY skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych i partnerów, z którymi realizują projekty: lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych przedsięwzięć.

"Aktywacja edukacji Orkiestrowej" w OSP Krasocin

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie w bieżącym roku zrealizowała nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Aktywacja edukacji Orkiestrowej” dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury.
Projekt realizowany był w okresie maj-grudzień 2018r. Polegał na organizacji szeregu warsztatów muzycznych integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin. Wykorzystywał potencjał doświadczonych członków Orkiestry, którzy kontynuują edukację muzyczną formalną...

Nowe stawki dofinansowania PNWM w 2019 r.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży opublikowała nowe stawki ryczałtowe obowiązujące od stycznia 2019 r. W przypadku polskich wnioskodawców podwyższeniu uległa dotacja do kosztów pośrednika językowego oraz dotacja do kosztów podróży.
Nowe stawki ryczałtowe

Życzenia Świąteczne Prezesa ZG Związku OSP RP

Druhny, Druhowie, Strażacy

Wszyscy przyzwyczaili się do Waszej obecności i poczucia bezpieczeństwa, jakie niesiecie swoją obecnoscią, bezinteresowną gotowoscią do pomocy i heroizmem w chwilach, gdy ryzykujecie, by ratawac innych. Podejmujecie społeczne inicjatywy, wciąż szukacie rozwiązań i pomysłów, by życie Waszych lokalnych środowisk było ciekawsze, lepsze, by mieszkancy naszych małych Ojczyzn byli bezpieczni. Pielęgnujecie historię i tradycje dla kolejnych pokoleń, uczycie odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, prezentujecie patriotyzm w najczystszej i najmądrzejszej postaci. Za to wszystko z całego serca dziękuję w imieniu swoim, tych, którzy są Wam wdzięczni, jak i tych, którzy nie zdają sobie sprawy, że gdy będą potrzebowali pomacy, bez wahania pośpieszycie im na ratunek. Pięknie ujmują to słowa: "Gdy uratujesz choćby jedno życie, to tak jak byś ratował cały świat", a Strażacy ratują tak wielu.

Życzę Wam wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiego dobra w nadchodzącym 2019 roku. Zdrowia dla Was, Waszych Rodzin i Przyjaciół, wielu powodów do radości, oparcia w najbliższych, satysfakcji w życiu zawodowym i pełnionej służbie. Niech otacza Was życzliwosc i wypełnia duchowy spokój.

Strażacka Wigilia u „Najlepszych z Najlepszych” – MDP Dziergowice

Świąteczny czas to również okazja do strażackich spotkań i życzeń. „Spotkanie przy wigilijnym stole” zorganizowała 22 grudnia br. również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Dziergowice.
Drużyna kierowana przez opiekunów Sebastiana Kwoczałę i Piotra Garbasa w roku 2018 zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Najlepsi z Najlepszych”

Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich

Związek OSP RP przygotował dla Państwa informację o ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich. Informacja (wraz z dokumentami i formularzami ARiMR) dostępna jest na dysku google.pl pod linkiem: https://goo.gl/forms/Lds3guxAE8GzPh4m1
WAŻNE: Istniejące koła KGW powinny poinformować Prezesa ARiMR o KGW działającym w konkretnej wsi na podstawie przepisów dotychczasowych w celu zablokowania rejestracji KGW na podstawie ustawy z 2018 r. (Art. 34 ust. 3) Następnie (w okresie miesiąca tj. do 29.12.2018 r.) zdecydują czy działają na podstawie przepisów dotychczasowych (Art. 34 ust. 6) albo skorzystają z prawa pierwszeństwa i zarejestrują się w rejestrze ARiMR (Art. 34 ust. 2). Przekazanie informacji Prezesowi ARiMR o działającym w danej wsi kole KGW jest ważne albowiem w ustawie nie określono żadnego trybu ustalania czy w konkretnej wsi działa już koło KGW a ARiMR dotychczas nie posiada żadnych danych o aktywności KGW.