Pakiety szkoleniowe za 5000 złotych dla OSP w ramach dofinansowania OSP

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie dla ochotniczych straży pożarnych na zadania przez nie realizowane, których katalog został zawarty w nowelizacji Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wyszedł naprzeciw nowemu stanowi prawnemu.

82 mln złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wnioski najlepiej złożyć do 6 września 2019

Przyjęty przez sejm 31 lipca projekt ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wchodzi w życie 14 sierpnia 2019 roku. Nowe zapisy ustawy pozwolą na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych dodatkowymi pieniędzmi z budżetu państwa na realizację zadań statutowych. Oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, do ustawy wpisano następujące zadania realizowane przez OSP...

XXI Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Powsinie

Zapraszamy 24 sierpnia 2019 r. do Powsina na Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych

KRAJOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP OSP odbędą się w dniach 30.08.-01.09.2019 r. w Polanicy-Zdroju pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Weźmie w nich udział 38 drużyn reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z całego kraju - 19 drużyn kobiecych i 19 drużyn męskich ze wszystkich województw. Są to najważniejsze zawody dla strażaków ochotników, którzy biorą udział w eliminacjach na wszystkich szczeblach od lokalnych do wojewódzkich.

Przesunięcie terminu składania oświadczeń (dotyczy także OSP).

Termin składania oświadczeń, na podstawie art. 67 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495), został przesunięty do 13 sierpnia 2019 r.

Udział MDP OSP Ursus w spotkaniu z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dnia 30 lipca 2019 r. w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego odbyło się uroczyste spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą, Prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz zgromadzonymi gośćmi, m. im. przedstawicielami organizacji młodzieżowych

XIII piesza pielgrzymka strażaków na Jasną Górę wyruszyła z Warszawy

W poniedziałek 5 sierpnia br rozpoczęła się trzynasta już pielgrzymka strażaków ochotników i PSP na Jasną Górę. Odbywa się wspólnie z 36 Pieszą Praską Pielgrzymką Rodzin.

Strażak ochotnik ranny podczas akcji. Apel o krew.

Ranny podczas akcji gaśniczej strażak ochotnik potrzebuje krwi.Grupa krwi nie ma znaczenia. Oddając krew, należy wskazać dane:
Sylwester Tomczyk
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

Apel Prezesa ZG ZOSP RP w sprawie upamiętnienia poległych przed laty powstańców i cywilnych mieszkańców Warszawy.

Apel Prezesa ZG ZOSP RP o przyłączenie się do ogólnopolskiego upamiętnienia poległych przed laty powstańców i cywilnych mieszkańców Warszawy, poprzez włączenie w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia o godzinie 17:00 przez minutę syren na remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce.

Zagrożenie wystąpienia próby przywrócenia centralnego rozdzielana dotacji przez MSWiA - zmiana ustawy o ochronie p-poż

Sejm uchwalił zmianę ustawy o ochronie przeciwpożarowej wspierającą działania OSP wraz z poprawką kierującą środki państwowe dla OSP poprzez samorządy. Ułatwi to pozyskanie środków, podpisywanie i rozliczanie umów. Ustawę będzie rozpatrywał Senat RP istnieje poważne zagrożenie, że może nastąpić próba przywrócenia centralnego rozdzielana dotacji przez MSWiA. Napiszmy petycje do senatorów aby pozostawili środki bliżej OSP w samorządach tak jak uchwalił Sejm.

Sukcesy polskich młodzieżowych drużyn pożarniczych w Martigny

W dniach od 15 do 20 lipca 2019 r. w Martigny (Szwajcaria) odbyły się XXII Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF. Polskę na zawodach reprezentowały młodzieżowe drużyny pożarnicze działające przy OSP Krzeszów (woj. podkarpackie), Racławówka (woj. podkarpackie), Przytkowice (woj. małopolskie).

Mistrzostwa Polski Straży Pożarnej w kolarstwie 2019

9 sierpnia br. w Bukowinie Tatrzańskiej, odbędzie się, organizowany przez LANG TEAM Sp. z o.o wyścig kolarski TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2019 na dystansie 60 km, gdzie jedną z kategorii indywidualnych będą Mistrzostwa Polski Straży Pożarnej.

Jeśli OSP jest mikro lub małym przedsiębiorcą może zachować cenę energii elektrycznej na 2019 r. na poziomie z dnia 31.12.2018

Warunkiem do zachowania ceny jest złożenie przedsiębiorstwu energetycznemu, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538).
Termin na składnie oświadczeń upływa 27 lipca 2019 r. (...) Ze względu na fakt, że termin ustawowy wypada w sobotę (27.07), oświadczenia złożone w dniu 29 lipca br. (poniedziałek) również będą akceptowane...

Apel o pomoc

W nocy z 10 na 11 maja br., podczas gaszenia pożaru budynku gospodarczego w Radlinie (gm. Górno), w wyniku wybuchu butli z acetylenem ranni zostali dwaj strażacy ochotnicy. (...)
Pomimo starań lekarzy druh Zdzisław zmarł 22 maja. Pozostawił żonę i dwójkę dzieci.
Druh Grzegorz z powodu wypadku nie może pracować, a ma na utrzymaniu żonę i 4 dzieci.

XXI Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Giżynie, 11 sierpnia 2019 r.

Zapraszamy 11 sierpnia 2019 r. do Giżyna na Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze reprezentujące Polskę walczą w Martigny (Szwajcaria)

Trzy najlepsze młodzieżowe drużyny pożarnicze działające przy OSP Krzeszów, Racławówka i Przytkowice walczą o jak najlepsze wyniki w XXII Międzynarodowych Zawodach Młodzieżowych CTIF w Martigny w Szwajcarii. Awans na zawody i prawo reprezentowania Polski wywalczyły wygrywając zawody krajowe zorganizowane w roku 2018 r.

Nabór na miejsce realizacji warsztatów dla kadr strażackich orkiestr dętych

Zapraszamy do zgłaszania się chętne Orkiestry OSP do pełnienia roli gospodarzy warsztatów odbywających się w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej". Wstępna data pierwszych dwupanelowych warsztatów planowana jest na 12-13 października 2019r. Można zgłaszać również inne terminy, chęć podjęcia współpracy w ramach projektu.

Pracownia Orkiestry Strażackiej

Ruszył projekt „Pracownia Orkiestry Strażackiej” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020".

Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP

Zapraszamy amatorskie zespoły do udziału w XXI edycji Spotkań - swój dorobek artystyczny będzie można zaprezentować w wybranym terminie. Nastąpiła zmiana terminu w Opatowie na 7 września.